Att få en förvärvad hjärnskada kan medföra stora förändringar i livet. Ofta ändras livet dramatiskt även för anhöriga. Det är lätt att känna sig otillräcklig och tappa bort sina egna behov. Känslor som sorg och skuld är vanliga. I det här avsnittet vill vi sätta dig som anhörig i fokus och förmedla både kunskap och stöd. Sektionen kommer att fyllas på med nytt material framöver, håll utkik.

Från ett ögonblick till ett annat behöver en partner kanske ta allt ansvar för barn, hem och ekonomi, kämpa för rätt vård och samhällsstöd, och samtidigt finnas där för sin partner både praktiskt och känslomässigt. Kanske behöver man öppna sitt hem för hemtjänst eller personliga assistenter, en stor omställning i familjelivet.

Som anhörig kan man vara till exempel partner, förälder, barn, syskon, barnbarn, sammanboende, vän eller granne. Det är du själv som avgör om du ser dig själv som anhörig.

Anhöriga till den som fått en förvärvad hjärnskada får plötsligt en ny verklighet att förhålla sig till. Det kan handla om att ansvaret för familjen och jämlikheten i relationen förändras. De anhöriga behöver kanske förhålla sig till ett förändrat samliv och lära sig nya sätt att kommunicera med varandra. Man kan behöva stöd och hjälp att hantera allt detta och avlastning för att få egen tid och återhämtning.

Viktigt att du som anhörig får stöd

I det akuta skedet och den första tiden handlar de närmast anhörigas tillvaro ofta om oro över vilka konsekvenser skadan kommer att ge, och om att få rätt hjälp inom vården och hemma. Längre fram kan man som anhörig känna oro inför framtiden, stress och sorg, otillräcklighet och skuldkänslor. Viktigt att bära med sig är att det finns hjälp och stöd som kan underlätta tillvaron.

Alla som har en förvärvad hjärnskada och deras anhöriga gör sin egen unika resa, vi hanterar utmaningar och sörjer på olika sätt. Att prata med andra med liknande erfarenheter kan för många vara ett stort stöd. Här vill vi erbjuda både kunskap och nätverk som stöd i dessa viktiga frågor som rör de anhörigas perspektiv.

”Anhörigas insatser och delaktighet ska alltid bygga på frivillighet”

–  Ur Nationella anhörigstrategin inom hälso- och sjukvård och omsorg.

I broschyren från NKA ”Stöd till den som vårdar och hjälper en närstående” sammanfattas Socialstyrelsens underlag till en nationell strategi för stöd till anhöriga.

Här kan du läsa mer

NKA: Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Läs mer här

Anhörigas riksförbund
Läs mer här

Intressant podd från Funka olika där man får höra hur det var för Tomas och hans fru Carina när Tomas drabbades av en stroke mitt i livet.
Lyssna på podden här