Välbesökt workshop!

Vid en workshop, med en bred presentation och diskussion, avslutade Hjärna Tillsammans arvsfondsprojektet och förberedde sig inför det nya projektet.

Nytt år – nystart för Hjärna Tillsammans

God fortsättning på det nya året. Hjärna Tillsammans arbete kommer att fortsätta i två år till. Många delar av verksamheten kommer att finnas kvar, i ett nytt projekt med finansiering från landstinget.

Läs Hjärna Tillsammans slutrapport

Nu finns Hjärna Tillsammans slutrapport, som handlar om vad som hänt under de tre år vi funnits. Den ger en överblick över alla områden projektet arbetar med. Du möter också flera personer med egen skada.

Vinnande koncept för träffar

Misa, en daglig verksamhet, är med och tar fram Hjärna Tillsammans träffar för personer med förvärvad hjärnskada och även för närstående. Vi vill bidra och hjälpa till att bryta isoleringen, förklarar de.

Så gick heldagen i Aula Medica

Hjärna Tillsammans höll sin stora slutkonferens 20/11. Dagen handlade mycket om att det behövs bättre samverkan för och med personer med egen skada. Bloggruppen Huvudsaken var med i ett panelsamtal.

”Fördelarna överväger”

För Afasiföreningen betyder Hjärna Tillsammans en hel del arbete. Men det är värt det, tycker de. Projektet innebär många fler aktiviteter för medlemmarna och ger något tillbaka till dem som arbetar.

X