Samverkan och dialog är A och O i nätverket Hjärna Tillsammans, där en mängd rehabaktörer och organisationer i Stockholms län gått samman. Nedan presenterar vi nätverkets aktörerna.

MISA

En meningsfull vardag med arbetsinriktad daglig verksamhet

Liljeholmstorget 7, 8tr
08 – 669 01 60
liljeholmen@misa.se

Mer information

HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT STOCKHOLMS LÄN

Information och gemenskap i aktiv förening

Nybohovsgränd 16  Stockholm
08-447 45 31
stockholm@hjarnkraft.se

Mer information

REHABILITERINGSMEDICINSKA UNIVERSITETSKLINIKEN STOCKHOLM, DANDERYDS SJUKHUS

Högspecialiserad rehabilitering efter en hjärnskada

Slutenvård: 08 – 123 559 44
Öppenvård: 08 – 123 567 82

Mer information

NYTIDA

Daglig verksamhet som ser till individens egna resurser

08 – 625 82 00

Mer information

STROKEFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN

Intresseförening med många aktiviteter och möjlighet till juridiskt stöd

Måsholmstorget 3, Skärholmen
08-549 01 900
kansliet@strokesthlmlan.se

Mer information

STIFTELSEN STOCKHOLMS SJUKHEM

Trygg rehabilitering – från sjukhus till hemmet

Mariebergsgatan 22
08 – 617 12 00
info@stockholmssjukhem.se

Mer information

AKADEMISKT PRIMÄRVÅRDSCENTRUM

För en stark primärvård

Solnavägen 1 e, Stockholm
strokesamordnare.apc.slso@
regionstockholm.se

Mer information

Olivia Rehabilitering

Kunskap och känsla

Vendevägen 85B, Danderyd
08 – 522 509 30
reception@oliviarehabilitering.se

Mer information

AFASIFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN

Stimulerande träning i gott sällskap för dig med afasi

Sabbatsbergsvägen 6
08-720 44 80
afasi@afasicenter.se

Mer information

HJÄRNSKADECENTER, HABILITERING OCH HÄLSA

Råd, stöd och behandling för att minska vardagsproblem

Olivecronas väg 5, Punkt B, 4 tr
08-123 351 01
hjarnskadecenter.slso@sll.se

Mer information

NEUROFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN

Opinion, råd om rättigheter och kamratorganisation

Fatbursgatan 19
08 – 720 29 40
stockholm@neuroforbundet.se

Mer information

ALERIS REHAB STATION STOCKHOLM

Fokus på möjligheter – på kort och lång sikt

Frösundaviks allé 4
08 – 555 44 000
info@rehabstation.se

Mer information

STORA SKÖNDAL

Specialiserad rehabilitering med fokus på motivation

Efraim Dahlins väg 5, Sköndal
08-400 29 100

Mer information

RTP-S

Råd, stöd, gemenskap och egenvård

Kavallerivägen 24, Sundbyberg
08 – 545 622 60
info@rtps.se

Mer information

STIFTELSEN MÄLARGÅRDEN REHAB CENTER

Rehabilitering som kan förändra din vardag

Hertigvägen 5, Sigtuna
08-594 936 30
info@malargarden.se

Mer information

IFAH Stockholm
Idrottsföreningen för alla handikappade

Vi står för glädje och kamratskap.

Telefon: 08-646 85 57
E-post: kansli@ifah.se

Mer information

X