Hjärna Tillsammans etikpolicy ska vägleda alla inom organisationen att verka för ett öppet klimat utan fördomar.

Vi välkomnar alla människor oavsett kön, härkomst, hudfärg, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller religiös eller politisk övertygelse.

I våra lokaler och aktiviteter accepteras inga nedsättande och diskriminerande uttryck.

Detta stöds av FN:s konventioner för mänskliga rättigheter som Sverige förbundit sig att följa.

Det stöds även av svensk lagstiftning: Europakonventionen (lag sedan 1995) och Diskrimineringslagen (lag sedan 2008).

Välkomna, alla fina människor!

Förhållningssättet är antaget av Hjärna Tillsammans styrgrupp i april 2018.

Ladda ned som pdf