Vår integritetspolicy innebär att du ska kunna känna dig trygg när du har kontakt med oss. Läs här om hur vi hanterar dina personuppgifter, och hur du själv kan styra vad vi gör med dem.

Den 25 maj 2018 infördes EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), en viktig reglering för dataskydd som ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större rättigheter för dig som person att bestämma hur dina personuppgifter hanteras.

Detta innebär huvudsakligen rätten till att få tillgång till sina personuppgifter, men också få felaktiga personuppgifter rättade eller raderade.

Hjärna Tillsammans värnar fortsatt om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda personuppgifter på bästa sätt. Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska exempel är namn, adress och personnummer. Även foton på personer kan utgöra personuppgifter i de fall som personen på fotot känns igen. En e-postadress är att betrakta som personuppgift om den går att knyta direkt eller indirekt till en levande person.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

Hjärna Tillsammans behandlar dina personuppgifter i första hand när du:

  • anmäler dig till träffar, utbildningar, konferenser och andra evenemang som vi arrangerar beställer material
  • anmäler dig till våra nyhetsbrev
  • gör förfrågningar via info@hjarnatillsammans.se om vår verksamhet och vårt utbud.

Och när vi:

  • skickar verksamhetsberättelse, inbjudningar och undersökningar.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som Hjärna Tillsammans får av dig behandlas för att vi ska kunna fullgöra och administrera evenemang och aktiviteter eller för att vi ska kunna ge dig bra service. Uppgifter som namn, adress och e-postadress använder vi i vårt kundregister för att sända dig nyhetsbrev och erbjudanden om kommande evenemang, utbildningar med mera. Namn och adress används också för att kunna svara på dina frågor eller synpunkter via e-post och webbformulär.

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter som registrerats på webbplats, nyhetsbrev eller lärplattform till tredje part. Personuppgifter som du lämnar kan också komma att användas av Hjärna Tillsammans för marknadsföringsändamål, samt för uppföljning och utveckling av vårt utbud och vår verksamhet.

När du vill bli kontaktad av oss, använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Lagring

Personuppgifter som lämnas i samband med bokning av aktiviteter sparas bara så länge som det krävs för administration, det vill säga utskick om plats och annan information gällande aktiviteten och eventuellt utvärdering samt visst efterarbete. Om du inte vill ha fortsatt information kontaktar du namnangiven person vid respektive aktivitet.

Personuppgifter (e-postadress) som lämnas i samband med prenumeration av våra nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. Om du inte vill ha fortsatt information avanmäler du dig antingen via direktavanmälan eller genom att skicka ett mejl till namngiven kontaktperson. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att få den rättad. Du har rätt att avböja att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten fil som placeras i din dator när du besöker en webbplats. Du kan blockera din dator mot cookies, men vissa funktioner på webbplatsen kan då upphöra att fungera. Den används till exempel för att kunna anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Om du inte önskar acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller att du informeras när en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör detta.

Rätt att begära information

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Hjärna Tillsammans, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Skicka din ansökan till:

Hjärna Tillsammans
Sabbatsbergsvägen 6, 1 tr
113 90 Stockholm

Hjärna Tillsammans arbetar ständigt med säkerhets- och integritetsfrågor varför denna policy kontinuerligt uppdateras.