Styrgruppen för projektet Hjärna Må Bra är ett exekutivt forum som diskuterar och beslutar kring strategiska frågor, budget, innehåll och funktioner för projektet HjärnaMåBra.

 

I styrgruppen ingår följande medlemmar:

  • Björn Boqvist, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län
  • Carmen Wärlinge, Akademiskt primärvårdscentrum
  • Catharina Jerström, kanslichef Strokeföreningen i Stockholms län
  • Eija Räty, ft ordförande Afasiföreningen i Stockholms län
  • Erik Engström, Stoke- och hjärnskadesamordnare
  • Jenny Lindbratt, Nytida
  • Karin Johnson, RTP-S
  • Kersti Eriksson, Ledamot, kanslichef Afasiföreningen i Stockholms län
  • Lena Henricson, tf Ordförande för HjärnaTillsammans

Läs mer om projektet HjärnaMåBra här >>