En hel del funktioner i hjärnan och kroppen kan påverkas av en förvärvad hjärnskada. Efter det akuta skedet är det många som behöver rehabilitering och andra insatser för att förbättra förlorade förmågor. Det kan också handla om att lära sig att leva med kvarstående funktionsnedsättningar – ibland livet ut.

I den här delen får du veta mer om rehabilitering. Hur fungerar det? Vilken rehabilitering finns, och var? Vi försöker reda ut några frågetecken.

Rehabprocessen består av många olika byggstenar. Dels finns olika typ av rehabilitering, både i slutenvård och öppenvård. Sedan finns även andra insatser från vården, kommunen, ideella föreningar och andra aktörer.

Men vilka byggstenar som används och när, är väldigt olika beroende på hur skadan ser ut och vilka behov man har.

Börja med att se filmen som beskriver rehab-kedjan. Vill du veta mer, kan du sedan i film nummer 2, 3 och 4 följa två personers väg genom rehab-kedjan. De är exempel på hur det kan se ut.

Rehabilitering är främst regionens ansvar. Det finns av olika typer beroende på hur stora behov man har. En del kan primärvården hjälpa till med. Men den som behöver planerad specialiserad rehabilitering eller högspecialiserad rehabilitering, behöver en remiss av en läkare.

Många som får rehabilitering är nyskadade. Men det kan också behövas i ett senare skede, kanske flera år efter skadan.

Högspecialiserad rehabilitering finns det bara en klinik för i länet: Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus. Kliniken har en filial i Huddinge.

Specialiserad rehabilitering ingår i vårdvalet. Det betyder att en patient som ska få rehabilitering själv får välja mellan ett antal godkända vårdgivare som regionen anlitar. De kan vara privata företag eller stiftelser. Flera av de aktörer som ingår i nätverket Hjärna Tillsammans är sådana vårdgivare.

Rehabteamet

I rehabilitering behövs olika typer av specialutbildad vårdpersonal. Tillsammans bildar de ett rehabiliteringsteam. Här kan du läsa mer om teamet.

Hela artikeln

X