Rehabilitering efter en skada eller stroke startar direkt då personen kommer till sjukhus. Efter det akuta skedet fortsätter den antingen på en rehabiliteringsklinik eller i hemmet. I rehabiliteringen tränar man för att återfå och kompensera för nedsatta funktioner. Det kan också handla om att hitta nya strategier och att lära sig att leva med kvarstående funktionsnedsättningar.

Rehabilitering är individuell och kan se väldigt olika ut beroende på skadan, vilka behov man har och var i landet man bor. Den är teambaserad, det vill säga vårdprofessionens specialister arbetar tillsammans med den drabbade och anhöriga. Större delen av rehabiliteringen sker i vården direkt efter skadetillfället och/eller i nära anslutning till insjuknandet. Men tack vare hjärnans plasticitet kan det vara gynnsamt med fortsatt och återkommande rehabilitering under en lång tid och kanske resten av livet.

Första skedet efter hjärnskadan

Vårdkedjan i Region Stockholm startar på akutsjukhuset. När personen är tillräckligt stabil kan man komma direkt hem eller till en rehabiliteringsklinik till exempel Aleris Rehab station, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus, Stockholm sjukhem, Stora Sköndal eller geriatrisk rehabilitering.

Teamen som ingår i rehabiliteringsarbetet kan utgöras av arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, läkare, logoped, psykolog, rehabinstruktör, rehabassistent, sjuksköterska och undersköterska.

När personen kan fortsätta sin rehabilitering i hemmet erbjuds insatser från ett neuroteam som består av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och logoped samt tillgång till neuropsykolog. Det finns flera neuroteam geografiskt fördelade över hela Stockholmsområdet.

Vad är ett neuroteam? Läs mer här!

Dagrehabilitering nästa steg

Nästa steg i vårdkedjan kan vara dagrehabilitering som är en del av planerad specialiserad rehabilitering. För att komma till dagrehabilitering behövs remiss från läkare vilket kan vara aktuellt vid flera tillfällen i det långa perspektivet.

I Stockholm finns dagrehabilitering vid Aleris Rehab Station Stockholm, Stora Sköndal, Olivia Rehab och Mälargården. Dessa aktörer är del av nätverket HjärnaTillsammans men det finns även andra rehabaktörer dit du kan vända dig. Det finns även möjlighet att ansöka om veckovård, vilket innebär att man bor på kliniken måndag till fredag. Danderyd Sjukhus rehab har öppenvård/dagvårdsrehab enligt avtal om högspecialiserad rehabilitering.

Stöd och träning när det gått en tid

När personen inte längre behöver teamet för sin rehabilitering finns arbetsterapeut, fysioterapeut eller kurator inom primärvården. Finns behov av logoped behövs remiss till logopedmottagning. Det går också att få FaR, fysisk aktivitet på recept.

Andra möjligheter till hjälp och stöd för personer med förvärvad hjärnskada och närstående finns bland annat hos kommunen, intresseföreningar och andra aktörer. Flera av dessa aktörer ingår i nätverket Hjärna Tillsammans.

HjärnaTillsammans aktörer