Efter en förvärvad hjärnskada behöver många hjälp och stöd för att klara sin vardag. För vissa är behovet kortvarigt, andra får långvariga och bestående behov av hjälp, kanske resten av livet. Efter skadan kan livet förändras på många områden.

Arbete, ekonomi, fritid och familjeliv är några exempel där det kan behövas hjälp och stöd. Hjälpbehoven för den som drabbas av en förvärvad hjärnskada är individuella, och de kan förändras med tiden. Även närstående kan behöva stöd och hjälp.

I det här avsnittet kan du läsa mer om de stöd som finns i samhället och vart du och dina närstående kan vända er för att ta del av dem.