Bättre och mer tillgänglig kunskap är ett viktigt sätt att stärka stödet till personer med förvärvad hjärnskada. Därför är utbildning en av Hjärna Tillsammans centrala delar. Information om våra utbildningar hittar du här och på webben Hjärna Tillsammans Utbildning, vår lärplattform.

Hjärna Tillsammans arbetar löpande med att ta fram utbildningar inom områden som kan öka hälsan, underlätta vardagen och förbättra livskvaliteten för våra målgrupper. Tanken är att våra utbildningar ska öka kunskap, inspirera och stärka möjligheten för personer med förvärvad hjärnskada att hitta vägar framåt i sin nya livssituation. Ämnena är utvalda utifrån vilka satsningar som kan göra störst skillnad.

Utbildningarna vänder sig till personer med förvärvad hjärnskada, deras närstående och hälso- och vårdpersonal. Du hittar våra digitala kurser på lärplattformen Hjärna Tillsammans Utbildning, som kräver registrering och inloggning. I dagsläget är kurserna endast tillgängliga för aktörer inom Hjärna Tillsammans nätverk. På aktörssidan (aktörsidan kräver inlogg med lösenord) finns länk till lärplattformen.

Utbildningar och temaföreläsningar arrangeras även inom ramen för Hjärna Tillsammans Tisdagsträffar och Närståendeträffar av nätverkets olika aktörer. Det erbjuds allt från enstaka föredrag till regelbundna träffar över många veckor.

Lärplattformen byggs ut successivt

Idag finns två kurser tillgängliga på Hjärna Tillsammans Utbildning:

Kommunikationsstöd: Utbildningen vänder sig till dig som i olika sammanhang möter personer med nedsatt kommunikationsförmåga efter exempelvis en stroke eller olycka. Utbildningen ger tips på hur du med enkla medel kan göra förändringar som underlättar kommunikationen. Den ger även en allmän orientering om kommunikationssvårigheter.

Rehabiliterande förhållningssätt: Utbildningen vänder sig till dig som i olika sammanhang möter personer med förvärvad hjärnskada, till exempel vårdpersonal, hemtjänst och biståndshandläggare. Du får lära dig hur du kan medverka till att en person kan få ökad kontroll och delaktighet i sin vardag efter en förvärvad hjärnskada. Utbildningen är även lämpad för anhöriga.

Hjärna Tillsammans Utbildning byggs successivt ut med fler kursmoduler och utbildningar. Hjärna Tillsammans nätverk med experter inom olika ämnesområden hjälper till att ta fram och utveckla utbildningarna. Under arbetets gång involverar utbildningsgrupperna även personer med egen skada för att testa upplägg och innehåll samt föra in deras kunskaper och erfarenheter. De agerar även i filmer och är med och skriver manus.

Med projektet Hjärna Må Bra vill vi främja fysisk och psykisk hälsa hos personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Projektet samlar vårdprofessionen och de med egen erfarenhet av förvärvad hjärnskada för att utbyta idéer och kunskap. I projektet ingår även utveckling av befintliga utbildningar och framtagning av nya kurser till lärplattformen Hjärna Tillsammans Utbildning.

Obs: Tisdagsträffar och andra sociala träffar pausade under pandemin. Tisdagsträffarna kommer att starta igen hösten 2022, då med nya inslag och format. Mer information kommer!

Underlätta vardagen

Utbildning om rehabiliterande förhållningssätt överbryggar flera områden som bemötande och kommunikation för att främja delaktigheten i vardagen.

Hela artikeln

Tystnad, tagning

Här kan du läsa om J-P och Cinna, två av skådespelarna i Hjärna Tillsammans filmer om kommunikationsstöd. 

Hela artikeln

X