Bättre och mer tillgänglig kunskap är ett viktigt sätt att stärka stödet till personer med förvärvad hjärnskada. Därför är utbildning en av nätverkets centrala delar. Information om utbildningarna hittar du här och på vår lärplattform “Hjärna Utbildning”.

Hjärna Tillsammans arbetar med att ta fram utbildningar inom eftersatta områden som kan öka hälsan, underlätta vardagen och förbättra livskvaliteten för våra målgrupper. Den röda tråden är att öka kunskap, inspirera och stärka möjligheten att kunna ta kommando över sin nya livssituation. Ämnena är utvalda utifrån vilka satsningar som kan komma att göra störst skillnad.

Utbildningarna är i första hand till för personer med förvärvad hjärnskada, deras närstående och personal inom Hjärna Tillsammans nätverk inom Stockholmsregionen. Utbildningarna och utbildningsmaterial finns på vår utbildningsplattform “Hjärna Utbildning”, se nedan, som kräver registrering och inloggning. Varje gång någon utbildning är på gång inom Hjärna Tillsammans kommer du att kunna läsa mer om den här.

I olika utbildningsgrupper där medlemmar från aktörer i vårt nätverk ingår, finns experter inom olika ämnesområden som tar fram och utvecklar utbildningarna. Under arbetets gång har grupperna involveras personer med egen skada, framför allt från föreningarna, för att testa upplägg och innehåll samt föra in deras kunskaper och erfarenheter. De agerar även i filmer och är med och skriver manus.

Utbildningar arrangeras även inom ramen för Hjärna Tillsammans Tisdagsträffar och av nätverkets aktörer. Här på webbplatsen hittar du dem samlat i kalendern. Det finns allt från enstaka föredrag till regelbundna träffar över många veckor.

Digitalt kursskafferi!

En webbutbildning, i klassrum eller material – enkelt, engagerande, flexibelt – när det passar dig. Hjärna Utbildning är vår lärplattform.

Hela artikeln

Underlätta vardagen

Utbildning om rehabiliterande förhållningssätt överbryggar flera områden som bemötande och kommunikation för att främja delaktigheten i vardagen.

Hela artikeln

Få flyt i kommunikationen

Hur gör jag när jag ska prata med någon som har svårt att uttrycka sig? Går det att komma vidare? Hjärna Tillsammans utbildning ger svar på frågor och visar möjligheter.

Hela artikeln

Tystnad, tagning

Här kan du läsa om J-P och Cinna, två av skådespelarna i Hjärna Tillsammans filmer om kommunikationsstöd. 

Hela artikeln

X