VÄLKOMMEN TILL HJÄRNA UTBILDNING

Enkelt. Engagerande. Flexibelt. När det passar dig.

Välkommen till Hjärna Tillsammans lärplattform.
Ett kursskafferi: online, i klassrum eller i en mix.
För dig som har en förvärvad hjärnskada, är närstående eller
är personal inom nätverket Hjärna Tillsammans.

Få flyt i vardags-
kommunikationen!

Hur gör jag när jag ska prata med någon som har svårt att
uttrycka sig? Om vi inte förstår varandra, går det att komma vidare? Hjärna Tillsammans digitala utbildning ger svar på sådana frågor och ger nya möjligheter.

Ett lyft för lärande och inspiration!

Ett kursskafferi – en webbutbildning, i klassrum, material eller i en mix – enkelt, engagerande, flexibelt – när det passar dig. Hjärna Utbildning är Hjärna Tillsammans lärplattform.

Om nätverket Hjärna Tillsammans

Bakom lärplattformen Hjärna Utbildning står Hjärna Tillsammans. Ett nätverk som samverkar mot ett gemensamt mål! Att stärka stödet för personer med förvärvad hjärnskada, som följd av exempelvis stroke och öka möjligheten att ha ett så aktivt liv som möjligt.

SÅ GÅR DET TILL

För att använda kursen måste du skapa ett konto. Kursen fungerar både på dator, surfplatta och mobiltelefon.

Onlinekurserna tar en till två timmar att genomföra. Genom att du har skapat ett konto kan du när som helst pausa och fortsätta vid ett senare tillfälle.
Du får ett innehåll som är målgrupppsanpassat. Du kan även göra utbildningarna i grupp och har möjlighet att diskutera med andra deltagare via vår chat.