Let’s Dance

Ännu ett Öppet hus! Öppet hus…Öppet hus…Öppet hus. Våra träffar i slutet av månaderna kanske skulle heta något annat? Något mer tilltalande. Öppet hus låter så…öppet husigt. Namnet kanske skulle anspela lite på vad träffarna handlar om? Som motivation och inspiration. Ni som varit med på ett öppet hus kanske har ett förslag? Även du […]

X