HjärnaMåBra

Publicerat: okt 27, 2023

Hej alla inom nätverket!
Här kommer en uppdatering från projektet HjärnaMåBra.

Nätverksträff 9 oktober

Den 9 oktober hade vi nätverksträff med tema “erfarenhetsbaserad kunskap och samverkan”. Under eftermiddagen fick vi bland annat lyssna på presentationer från arbetsgruppen kring sektionen “för anhöriga” på hemsidan, projektet “Hjärnträff” samt forskningsprojektet “Ihop”. Vi avslutade dagen med en gruppdiskussion om hur vi som nätverk bättre tar tillvara på erfarenhetsbaserad kunskap och hur vi skapar bra förutsättningar för att personer med egen erfarenhet kommer till tals och idéer tas tillvara.

Stort tack till alla som deltog för en inspirerande och trevlig eftermiddag!

Vill du ta del av presentationer eller sammanställning från gruppdiskussionen? Hör av dig till oss på: info@hjarnatillsammans.se.

 

Presentation av projekt Hjärnträff på nätverksträffen 9 oktober

 

Lärplattformen – nu öppen för alla!

Vi har nu äntligen öppnat upp vår lärplattform för alla! Det betyder att det är fritt fram att gå in på lärplattformen, skapa konto och göra webbutbildningarna Kommunikationsstöd och Rehabiliterande förhållningssätt.
Det är gratis och alla är välkomna att gå in och göra utbildningarna.

Vi har under en tid haft problem med mobilanpassningen på lärplattformen. Vi har arbetat hårt med att åtgärda detta. Problemet är nu löst och utbildningarna kan åter göras via mobilen.

Bättre och mer tillgänglig kunskap är ett viktigt sätt att stärka stödet till personer med förvärvad hjärnskada. Därför önskar vi att så många som möjligt tar del av utbildningarna. Vi behöver därför er hjälp med att sprida informationen om lärplattformen. Sprid inom er organisation, på era kanaler, till kollegor, vänner och alla som är intresserade.

 

Film om HjärnaTillsammans utbildningar

 

Mer information om våra utbildningar hittar du här

Sektionen “För anhöriga” på hemsidan

Sektionen ”För anhöriga” ligger nu uppe på hemsidan i toppmenyn. Sektionen kommer att byggas ut successivt och arbetsgruppen jobbar vidare med att fylla på sektionen med information, reportage, ljudklipp, med mera.

Du hittar den nya sektionen här

På sektionen finns två nya reportage:

Tisdagsträff den 7 november

Tillsammans med RTP-S bjuder vi in till en inspirationsföreläsning och anpassad yoga. Christer Olsén kommer och delar med sig av sin berättelse och erfarenheter, information om RTP-S verksamhet och prova-på anpassad yoga.

Då vi har haft svårt att få deltagare till tisdagsträffarna ber vi er att hjälpa till att dela informationen till alla som kan vara intresserade. Träffen är gratis och alla är välkomna!

Spridningsmaterial:
Flyer
Nyhet på hemsidan
Nyhet på Facebook

Tisdagsträffar framöver

Tyvärr kommer vi efter denna tisdagsträff pausa tisdagsträffarna på obestämd tid. Eftersom vi har svårt att få deltagare till tisdagsträffarna måste vi se över dem och fundera på om vi kan ändra upplägget, eller ersätta dem med något annat.
Vi fick många förslag kring detta utifrån nätverksträffen den 9 oktober.

Övrigt

  • Sektionen “Goda levnadsvanor” på hemsidan – strukturen är på plats och under hösten kommer vi sätta ihop en arbetsgrupp som ska arbeta fram material.
  • Ny utbildningen till lärplattformen – texter har skapats och innehållet ska nu faktagranskas och sedan göras till en ny webbutbildning på lärplattformen.

Allt gott,

HjärnaMåBra
HjärnaTillsammans
Via Projektledare Tove Björkheden och webbkoordinator
Rasmus Bergman
info@hjarnatillsammans.se