Funderar du på hur du kan komma vidare efter din stroke/hjärnskada? Känner du dig ensam i din nya livssituation? Det kan vara skönt att prata med någon som har liknande erfarenheter. Någon som förstår. Här presenterar vi fyra kamratstödjare – Micke, Mathilda, Christer och Anneli. Alla har egen erfarenhet av förvärvad hjärnskada och brinner för att stötta andra.

Mycket av det som tas för givet som frisk kan innebära större eller mindre svårigheter efter en hjärnskada/stroke. Vardagliga situationer behöver hanteras på ett annat sätt än tidigare. Relationer och prestationsförmåga kan komma att påverkas av den nya livssituationen.

Även för anhöriga förändras vardagslivet när en närstående får en funktionsnedsättning. Skadan hos en närstående för som regel med sig förlust av någonting, det kan vara fysiskt och/eller psykiskt.

Våra kamratstödjare är personer med egen förvärvad hjärnskada/stroke. De vet hur det är att hantera långvarig funktionsnedsättning i vardagen. De har lärt sig att acceptera sin situation, och har arbetat med sin egen utveckling både fysiskt och mentalt. Som kamratstödjare vill de inspirera och visa på möjligheter.

Micke, Mathilda, Christer och Anneli är anställda eller jobbar ideellt i våra föreningar. I Hjärna Tillsammans är de bland annat engagerade i bloggen ”Huvudsaken” och i arbetsgrupper, de håller föreläsningar och är samtalspartners vid exempelvis tisdagsträffar. De delar gärna med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Tanken är att våra kamratstödjare ska vidareutbildas till ”erfarenhetscoacher”. På grund av Covid-19 får det vänta ett tag.

Välkommen att höra av dig till någon av Hjärna Tillsammans kamratstödjare! Det ni pratar om stannar självklart mellan dig och kamratstödjaren.

Michael Lundquist

Micke fick en stor hjärnblödning när han var 13 år efter en skidolycka. Idag är han 31 år och jobbar på Hjärnkraft Stockholm. Här kan du läsa en intervju med Micke.

Hela artikeln

Mathilda Cederlund

Mathilda Cederlund fick en stroke när hon var 26 år. Idag arbetar hon på Afasiföreningen där hon lär ut svenska, engelska och matte till dem som har afasi.

Hela artikeln

Christer Olsén

Christer fick sin hjärnskada efter en olycka på en tävling i motorcross. Idag jobbar han med hjärnskadefrågor på RTP i Stockholm och vill vara en god förebild för andra.

Hela artikeln

Anneli Torsfeldt Heikenborn

Anneli fick en stroke när hon väntade sitt andra barn 2003. Som kamratstödjare vill hon hjälpa andra som drabbas av stroke mitt i livet.

Hela artikeln

X