Nyhet

Rätten till kognitions- och kommunikationshjälpmedel måste säkerställas

Socialstyrelsens nationella hjälpmedelsstatistik visar redan att tillgången är ojämlik över landet. Kognitions- och kommunikationshjälpmedel kan vara avgörande för att kunna maximera självständigheten och nå delaktighet i samhället. Detta skriver Logopedförbundet och Sveriges arbetsterapeuter tillsammans med en rad patientorganisationer.

Utdrag ur debattartikeln:

“Kognitions- och kommunikationshjälpmedel kan vara avgörande för att kunna maximera självständigheten och nå delaktighet i samhället. Personer som ofta behöver stöd för att kommunicera, minnas, planera, skapa struktur och lösa problem i vardagen är bland annat personer med neurologisk sjukdom eller skada, intellektuell funktionsnedsättning, adhd och autism.

I maj 2021 infördes MDR-förordningen i hela EU gällande medicinsk-tekniska produkter, vilket innebär att samma regler ska gälla hela EU för ett visst produktområde. Införandet av MDR är potentiellt ett steg i rätt riktning för att säkerställa god kvalitet och patientsäkerhet, men om lagen inte implementeras på ett klokt sätt riskerar den att få motsatt effekt. MDR kan i värsta fall leda till att personer med funktionsnedsättning i än högre grad än idag riskerar att hamna i utanförskap.”

Läs hela debattartikeln här: https://www.altinget.se/omsorg/artikel/ratten-till-kognitions-och-kommunikationshjalpmedel-maaste-sakerstallas