Nyhet

Inspirationsfilmer om kommunikationsstöd  – del 1

 

Att kommunicera är något vi gör dagligen. Ibland kan det uppstå vissa problem när vi ska kommunicera med varandra, speciellt om kommunikationsförmågan är påverkad efter en hjärnskada. I en serie filmer hoppas vi kunna inspirera dig, som i vardagen möter personer med kommunikationssvårigheter, till att bli medveten om hinder och möjligheter samt att hitta strategier som kan underlätta. Här nedan finner du del 1 i vår serie!

 

Om den du pratar med har fått en hjärnskada kan kommunikationsförmågan vara påverkad, då behöver du som samtalspartner ta ett större ansvar för att kommunikationen ska fungera. Du kan då behöva hitta alternativa vägar och metoder för att ni ska förstå varandra. I de här filmerna får du se exempel på ett antal händelser där missförstånd kan uppstå. Du får även inspiration till hur du bäst kan hitta nya sätt att kommunicera.

I del 1 får vi se hur vi kan använda bilder för att underlätta kommunikationen.

Varje vecka hittar du en ny del i vår filmserie här på hemsidan.

Tryck på play för att se filmen.

 

 

Om du vill ha mer information och kunskap om ämnet kan du kontakta Afasiföreningen i Stockholms Län. Afasiföreningen är en av aktörerna i nätverket HjärnaTillsammans. De erbjuder bland annat information och utbildning för vårdpersonal och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer med afasi.

Läs mer om Afasiföreningen här