Nyhet

Hjärna Tillsammans nämns som ett gott exempel

 

I Läkartidningen kan du läsa en artikel om vårdkedjan för strokerehab och hur den kan bli kostnadseffektiv. I artikel nämns Hjärna Tillsammans som ett exempel när samverkan med patient-/brukarorganisationerna diskuteras. I artikeln pratar de även om hur personer med egen erfarenhet av stroke kan hjälpa andra strokepatienter.