Nyhet

Är du anhörig till någon som drabbats av en stroke?

Under våren erbjuds digitala sammankomster med fokus på upplevelser och erfarenheter av att vara anhörig. Samtalsgruppen vänder sig till dig som bor i Stockholms län och leds av anhörigkonsulenter. Ett samarbete mellan Stockholms läns kommunala anhörigstöd och SNAPH.

 

Ni får här möjlighet att träffa andra i liknande situation för samtal och gemenskap.

Datum
25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 21 juni

Tid
Klockan: 14.00 – 15.30

Anmälan
Krävs och görs till: anhorigstod@osteraker.se