Kontakt med andra närstående?

Svar på Hjärn-Frågan kommer denna gång från Eija Räty. Eija är sammankallande för närståendeträffar på Afasiföreningen.

Fråga:

Hej,
Jag skulle vilja komma i kontakt med andra närstående till personer med hjärnskada. Det vore skönt att få prata med andra i liknande situation. Hur gör jag? Var kan jag vända mig?

Svar:

Hej där du som ville få kontakt med andra närstående!
Jag heter Eija Räty och är sammankallande för Närståendeträffar på Afasiföreningen. Vi brukade träffas fysiskt cirka en gång i månaden innan Coronan. Nu har vi istället träffats via nätet. Inte alls samma sak men vad ska en göra när vi har personer i gruppen som tillhör riskgruppen. Vår målsättning är att vi verkligen ska ventilera vårt nya liv som anhörig till person som har fått hjärnskada! Ofta ett väldigt förändrat liv även för oss som finns bredvid. Men om sanningen ska fram slinker det in en och annan fråga om vad som finns och tillgå för att underlätta rehabiliteringen av våra anhöriga, vilka rättigheter hen har till olika hjälp och stöd osv.

Jag jobbar fortfarande för att försörja mig (också för att överleva i närståenderollen!) men du kan få kontakt med mig via e-post: eija.raty@tyreso.se.

Hälsningar
Eija Räty

[red. anm] Samtliga föreningar i nätverket Hjärna Tillsammans har grupper och träffar för närstående. 
Klicka här för mer information och kontaktuppgifter till samtliga aktörer i nätverket.

X