Nyhet

Konditionsträning efter mildare stroke bra för återhämtning

Konditionsträning som startar tidigt efter en mildare stroke kan påverka återhämtningen positivt. Det visar en nyligen publicerad avhandling av Klas Sandberg, sjukgymnast på medicinkliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Utdrag ur artikeln:

“Avhandlingen bygger på två studier. I den ena ingick 56 patienter som haft en mild stroke, samtliga hade vårdats på Vrinnevisjukhusets strokeenhet. I studien fick ett slumpmässigt urval av dessa patienter börja konditionsträna tre veckor efter att de insjuknat, övriga konditionstränade inte. Konditionsträningen genomfördes i grupp två gånger i veckan under 12 veckor och skedde under övervakning för att kontrollera att de som tränade kom upp i rätt ansträngningsgrad.

– Patienterna uttryckte en oro för att blodtrycket skulle öka av träningen. Men vår studie visade att blodtrycket inte påverkades negativt av träningen, säger Klas Sandberg.

Studien visade däremot att återhämtningen hos de som konditionstränade var bättre än hos de som inte gjorde det.”

Läs hela artikeln här:
https://www.neurologiisverige.se/konditionstraning-efter-mildare-stroke-bra-for-aterhamtning/