En film om kommunikation

Kommunikation är en social process där vi delar tankar, känslor och erfarenheter med andra. Men vad händer när kommunikationen förändras? Här kan du se en liten film med information och små knep för att underlätta kommunikationen med alla i din omgivning.

Podcast om förvärvad hjärnskada.

Habilitering & Hälsa's podcast "Funka olika", har nu givit ut en serie om förvärvad hjärnskada. Serien består av tre program där vi bland annat får lyssna till personer med erfarenhet och personal som berättar vad det finns för stöd att få.

Munhälsa!

Mun och tandhälsa är något som vi ofta lägger på framtiden. Men även till synes små förbättringar kan ge betydande hälsovinster. Folktandvårdens specialutbildade stroketandvårdsteam jobbar därför för att göra besöket bättre för alla.

Stroke- och hjärnskadevägledare.

Till stroke- och hjärnskadevägledaren inom Region Stockholm kan du vända dig om du har frågor eller behöver vägledning kring rehabilitering efter stroke eller annan förvärvad hjärnskada.

X