Nyhet

Varje år överlever ungefär 70 000 personer i Sverige efter att de drabbats av en hjärnskada.
Komplikationerna kan vara allvarliga och behovet av stöd och rehabilitering stort.

– Det är svårt att föreställa sig livet efter en förvärvad hjärnskada. Allt kan se annorlunda ut, det som var lätt tidigare kan nu vara nästan omöjligt. Som hjärnskadekoordinator kan vi avlasta och göra verklig skillnad i personers liv, säger Catharina Andersson, hjärnskadekoordinator i Region Skåne.

Emma Schött som jobbar som stroke- och hjärnskadevägledare i Region Stockholm förklarar:
– Efter en allvarlig hjärnskada är det vanligt att behöva hjälp och stöd för att hitta rätt i den nya situationen. Svårigheter med kommunikation, kognition, uppmärksamhet eller att dra slutsatser är vanligt. Utan stöd och hjälp finns risken att personen inte kommer i kontakt med de möjligheter som erbjuds från exempelvis omsorg, rehabilitering eller vården. Fler blir sannolikt mer hemma, mår sämre eller försämras i sitt tillstånd.

Läs hela artikeln på doktorn.com