Allmänna hälsorekommendationer?

Svaret på veckans hjärn-fråga kommer från Rehab Station Stockholms Patrik Högstedt, rehabinstruktör och hälsocoach samt Charlie Liegnell, fysioterapeut.

Fråga:

Hej!

Jag har läst att det rekommenderas att vi skall vara fysiskt aktiva 30 minuter om dagen, genom till exempel promenader eller cykling. Stämmer det? Finns det bra alternativ på aktiviteter för oss som har svårt att gå och cykla?

Patrik och Charlie svarar:

För att bevara eller förbättra hälsan följer Sverige WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet och då är rekommendationen fysisk aktivitet i minst 150 minuter i veckan. Intensiteten ska vara minst måttlig, det vill säga både puls och andning ska gå upp något. Det ska alltså vara lite jobbigt! Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och varje pass ska vara minst 10 minuter. Utöver detta bör man ägna sig åt muskelstärkande aktivitet minst två gånger i veckan.

Men hur kan det här bli möjligt om man till exempel har en funktionsnedsättning av något slag? Jo, man får göra så gott man kan! En kort promenad är bättre än ingen. Om du har svårt att komma ut, kanske du kan röra dig runt i bostaden eller i trapphuset? Använder du rullstol går det lika bra att rulla en stund. Om du kan röra dina armarna kan ett förslag vara att göra stak-rörelser eller kanske skuggboxas en stund för att få upp puls och andning. Om du även kan använda dina ben kan du varva med uppresningar från stolen eller knäböj med diskbänken som stöd. Lite musik i bakgrunden gör det oftast lättare och roligare. Om du behöver mer stöd och individuella övningar kan du boka en tid med en fysioterapeut som kan hjälpa dig.

Glöm inte bort att många av våra vardagliga aktiviteter kan ses som fysisk aktivitet beroende på vilken nivå på utmaning man behöver.

Mer information om fysisk aktivitet

Information och kontaktuppgifter till Rehab Station Stockholm