All rörelse är bra. Lite är bättre än ingenting. Det är stora individuella skillnader på vad man orkar och klarar av att göra. Att röra sig och motionera är en mycket effektiv medicin som stärker din kropp, ökar ditt välbefinnande och minskar risken för återinsjuknande i stroke.

Det är inte alltid som man känner sig motiverad eller har ork men fysisk aktivitet ger oftast ny energi. Mycket fysisk aktivitet kan göras som en del av din vardag till exempel trädgårdsarbete och promenader till och från affären.

Den allmänna rekommendationen är att vara fysiskt aktiv genom till exempel promenader 30 minuter varje dag. Dessa 30 minuter kan delas upp på flera olika tillfällen under dagen, men helst minst 10 minuter för att ha hälsoeffekt. För att få effekt på hälsan är det också positivt att röra sig så man blir andfådd. Att träna på en högre intensitet ger ytterligare positiva effekter på hjärta och kärl, styrka, funktion och minne.

Fysisk aktivitet kan vara många saker. Några exempel är promenader, styrketräning, cykling, dans, hushållsarbete, rullstolskörning och gruppgymnastik. Det är större chans att du fortsätter med träning som gör dig glad. Vad tycker du om att göra?

Individuell anpassning efter din förmåga

Efter den inledande rehabiliteringen kan fysioterapeuten hjälpa dig att planera för fortsatt fysisk aktivitet och träning. Du kan även få ett recept på fysisk aktivitet (FaR) för fortsatt träning inom friskvården. Du kan få hjälp med att hitta någon lämplig förening eller träningsanläggning.

Fysisk aktivitet och träning har många positiva effekter, både fysiska och psykiska. Muskelstyrka, kondition och balans förbättras. Det blir enklare att göra saker i det dagliga livet och det krävs mindre energi för att göra saker. Det är även lättare att hålla vikten.

Fysisk aktivitet och träning förbättrar minne, sömn samt förmåga och ork att ta itu med saker i vardagen. Det minskar också oro och nedstämdhet.

Lårmusklerna är de första som förlorar i styrka. Att upprepade gånger resa sig från en stol, utan att hålla i sig – och sätta sig är bra träning!

Text från fysioterapeuternas Stark efter stroke