Hjärna Tillsammans mål är att genom samverkan förbättra stödet, och göra det långsiktigt och uthålligt. Därför har ett antal nätverksgrupper bildats i projektet.

En av de viktigaste delarna i Hjärna Tillsammans arbete är att skapa stabila nätverk i olika ämnen, nätverk som är hållbara över tid och inte beroende av enstaka eldsjälar. I nätverken samarbetar många olika aktörer inom rehabilitering och stöd.

Inte minst viktigt är att både vårdgivare och patientföreningar sitter vid samma bord och samverkar på ett organiserat sätt. Detta är något helt nytt i och med Hjärna Tillsammans.

Nätverksgrupperna samlar personer med kunskap och erfarenhet. Det är grupperna som arbetar fram varje utbildning och varje annan aktivitet som projekt Hjärna Tillsammans startar.

För varje typ av aktivitet finns en särskild grupp som är ansvarig. Därför tillkommer hela tiden nya grupper.

Flera grupper arbetar fram nya utbildningar. En grupp ligger bakom de samtalsgrupper som startade i maj 2017 och kommer att fortsätta erbjuda i flera omgångar. Gruppen för kommunikativt stöd, där framför allt logopeder ingår, tar fram en ny utbildning för personal.

Just nu letar Hjärna Tillsammans efter personer som själva är närstående och vill vara med i en ny grupp som ska arbeta med närståendeträffar.

Dessutom består flera nätverksgrupper av personer med egen förvärvad hjärnskada. Det är grupper som fanns sedan tidigare, men har valt att ansluta sig till projektet för att kunna påverka. De kommer med synpunkter och önskemål. Till exempel utvärderar de regelbundet webbplatsen så att den hålls användarvänlig. De här grupperna är mycket viktiga för Hjärna Tillsammans. Andra delar av projektet vänder sig regelbundet till dem för frågor. På så sätt hålls projektet aktuellt.

Resultaten från nätverksgrupperna presenteras fortlöpande här på webbplatsen.

Vill du komma i kontakt med någon nätverksgrupp? Hör av dig till oss på info@hjarnatillsammans.se eller via kontaktformuläret längst ned på hemsidan.