Allt fler idrottsföreningar vill starta verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Parasport Stockholm arbetar med kompetensutveckling och hjälper föreningarna att rekrytera medlemmar till paraidrotten. De ger också individuell vägledning till personer som vill hitta en idrott att utöva.

– Intresset för parasport har ökat. Fler och fler föreningar i Stockholm vill vara med och starta verksamhet och ta ansvar för den här målgruppen. Vi växer stadigt med nya föreningar och idrotter. Media har också blivit bättre på att synliggöra parasporten vilket är roligt, säger Eddie Björketun.

Han är verksamhetschef och idrottskonsulent på Parasport Stockholm, där han arbetar med att stödja och utveckla de idrottsföreningar i Stockholm som har eller vill erbjuda parasport. Idag är 70 föreningar anslutna till Parasport Stockholm.

Vad är då parasport? Jo det är idrott för personer med olika typer av funktionsnedsättning, i alla åldrar. Tidigare hette det handikappidrott, men 2015 gjordes ett namnbyte till parasport, berättar Eddie Björketun.

– Vi har verksamhet för personer med synnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning. Så vi har tre målgrupper primärt, men vi har också killar och tjejer med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis adhd, som utgör en liten del inom parasporten hos oss lokalt i föreningarna.

Många idrotter att välja mellan

Breddidrotten utgör den större delen, det är det hela parasporten bygger på, men det finns också elitverksamhet som Sveriges Paraolympiska kommitté ansvarar för.

I Stockholmsregionen finns ett 35-tal paraidrotter att välja mellan. Allt från badminton, pingis och dans till ridning och segling. Störst är fotbollen.

– Parafotboll växer enormt, och sticker ut. I Stockholm finns uppemot 25 föreningar som har parafotboll. Det finns till exempel fotboll för intellektuell funktionsnedsättning, Cp-fotboll, fotboll för personer med synnedsättning och framefotboll där man spelar med en bakvänd rullator.

Parasport Stockholm arbetar främst med föreningsutveckling där de utgör ett kompetensstöd tillsammans med RF-SISU Stockholm (se mer längre ner), men de har även två praktiska verksamheter.

– Vi driver en simskola för alla våra målgrupper på Beckomberga sim- och idrottshall, som är Stockholms stads flaggskepp när det gäller parasport. Vi har också en idrottsskola för personer med synnedsättningar.

Parasport Sverige

Moderorganisationen Parasport Sverige är ett av 72 specialidrottsförbunden i Sverige, andra exempel är Svenska Fotbollsförbundet och Svenska Innebandyförbundet. Parasport Sverige utgörs av Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté. Förbundet leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, där Parasport Stockholm är ett av Parasport Sveriges 21 distrikt, förklarar Eddie Björketun.

De idrottsföreningar som Parasport Stockholm hjälper kan antingen vara renodlade parasportföreningar eller föreningar där parasportverksamhet är integrerad.

– Några få föreningar är renodlade parasportföreningar, som till exempel erbjuder bordtennis, simning och fotboll. I majoriteten av föreningarna är parasportverksamheten integrerad. Tittar man på en stor förening som Djurgården exempelvis så har de massvis med idrotter, men de har också ett antal idrotter för personer med funktionsnedsättning, bland annat fotboll, golf, innebandy och padel.

Utbildar om parasport

För att stötta föreningar som vill starta upp parasport arbetar Eddie Björketun och hans kollegor väldigt nära RF-SISU Stockholm. Det är en del i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna som jobbar med att på olika sätt stödja distriktens idrottsföreningar och specialidrottsförbund.

– Vi samverkar för att bygga så många broar som möjligt. RF-SISU Stockholm har en idrottskonsulent som är sakkunnig inom parasport, de har också renodlade konsulenter för respektive idrott. Så ska vi träffa en förening som tänker starta upp parafotboll så tar vi med den idrottskonsulent som ansvarar för fotbollen och den sakkunniga inom parasport för att erbjuda ett kompetensstöd.

Föreningarna utbildas stegvis i parasportens grunder. Det handlar om målgruppen i sig, ledarskap, anpassningar och vad man bör tänka på när det kommer personer med funktionsnedsättning. Eddie Björketun understryker att det är viktigt med inkludering, att parasport är del av hela föreningen och inte en liten cirkel utanför.

–Vi hjälper också till med rekrytering av nya medlemmar till deras föreningar. Det kan vara att en förening håller på att starta upp paraishockey, då tar vi kontakt med organisationer i närheten, till exempel habiliteringar, ortopedverkstäder etc. där vi vet att vår målgrupp finns. Vi brukar även vara behjälpliga när det gäller kunskap vid inköp av idrottshjälpmedel.

Rekryteringen, att hitta utövare, är den största utmaningen för idrottsföreningar som vill starta parasportverksamhet.

– Det finns cirka 980 000 personer med funktionsnedsättning med NPF inräknat i Sverige. Men bara fyra procent av dem är med i idrottsrörelsen, det är väldigt låg siffra.

Många med funktionsnedsättning är mer stillasittande än andra, så tröskeln att komma i gång och ta sig till en idrottsaktivitet är ofta lite högre.

– De kan till exempel vara beroende av färdtjänst. Och då grupperna är mindre, speciellt när man vänder sig till personer med synnedsättning och rörelsenedsättning, så kan vi inte ha verksamhet överallt i Stockholm. Man kan behöva resa till andra sidan stan för att få utöva sin idrott. Det är en utmaning och vi försöker arbeta strategiskt för att kunna starta upp paraidrott närmare hemmet för fler.

Hur hittar man en idrott som passar?

Parasporten är till för alla med funktionsnedsättning. Man behöver inte ha idrottat tidigare för att börja med parasport, och det går bra att testa sig fram tills man hittar något som fungerar och känns roligt.

– Webbsidan parame.se är ett jättebra verktyg där kan man gå in och kolla själv och det finns rörliga bilder. Kanske vill man ha lite lugnare aktiviteter eller mer fartfyllda. Informationen är kvalitetssäkrad och måste vara aktuell för att få vara med där. Det är Parasport Sverige som ansvarar för den tjänsten.

I Stockholm kan man också kontakta Eddie Björketun och hans kollegor på Parasport Stockholm.

– Vi tar gärna emot individuella vägledningssamtal och har möten där vi sätter oss ned tillsammans och tittar på vad det finns för lämpliga aktiviteter nära där personen bor. Det är väldigt uppskattat, vi har bra koll och kan hjälpa till att guida dem och upprätthålla kontakt med föreningens ledare.

I samverkan med Hjärna Tillsammans och det treåriga projektet Hjärna Må Bra kommer Parasport Stockholm framöver arbeta för att personer med förvärvad hjärnskada, exempelvis stroke, i högre grad ska kunna ta del av parasporten.

Text Susanne Rosén