Det är väl känt att fysisk aktivitet både kan förebygga och behandla sjukdom. Att röra på sig är även bra för din psykiska hälsa och rör du dig i sällskap med andra ger det också social stimulans. Men trots detta har många av oss svårt att komma i gång och hitta rätt motionsform. Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en individanpassad metod som vårdgivare kan använda för att stödja och motivera personer att öka sin fysiska aktivitet.

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en väl beprövad metod som kan användas både i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte. Cecilia Berg är fysioterapeut och vårdutvecklingsledare för fysisk aktivitet och FaR på Akademiskt Primärvårdscentrum i Region Stockholm. Hon utbildar och stödjer hälso- och sjukvårdspersonal i arbetet med fysisk aktivitet och FaR.

– En klar majoritet av befolkningen är inte tillräckligt aktiva fysiskt. FaR är den bästa metoden vi hittat i hälso- och sjukvården för att stödja personer i kontakt med vården till att öka sin fysiska aktivitet. Det handlar om att bygga broar mellan förskrivare och friskvård.

FaR får förskrivas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har kännedom om personens hälso- och sjukdomstillstånd. Till exempel fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, psykolog, dietist eller arbetsterapeut. Kortfattat består FaR-metoden av fem delar; rådgivande samtal, individanpassad skriftlig ordination (recept), uppföljning, vetenskapligt underlag och samarbete med friskvård.

– Vi utgår alltid från det personen redan gör, vad man vill och kan göra utifrån sina egna förutsättningar. På receptet kan det stå promenader eller trappgång, något som man gör i vardagen. Men det kan också handla om organiserade aktiviteter, att gå på gym, simma eller bowla.

Tre av delarna i FaR-metoden är obligatoriska och de andra två kompletterar, berättar Cecilia Berg.

– Basen är det rådgivande och personcentrerade samtalet med personen som är i kontakt med hälso- och sjukvården. Den andra delen är den ifyllda receptblanketten, där det står vad man kommit överens om. Och den tredje är uppföljningen, där man efter en tid gör en utvärdering av effekten och hur det går att göra det som står på receptet.

När det gäller samverkan med friskvården så finns det ett stort utbud av certifierande aktivitetsarrangörer som man kan hitta på webbplatsen farledare.se.

– Men det kan som sagt lika gärna stå promenader eller cykling på receptet, så därför krävs det inte alltid samverkan med friskvården för att få till ett FaR.

Film om fysisk aktivitet på recept i Stockholms län

 

Förvärvad hjärnskada viktig målgrupp

Personer med förvärvad hjärnskada är en viktig målgrupp att nå ut till med FaR, anser Cecilia Berg.

– De representerar en av de målgrupper som ofta upplever hinder för att kunna vara fysiskt aktiva. Både inom vården och inom andra områden behöver vi göra mer för att ge dessa personer ökat stöd till fysisk aktivitet. Det finns också en otroligt stor mereffekt av fysisk aktivitet, att man får rutiner som man mår bra av och kommer ut och får social stimulans.

FaR är en fysisk aktivitet som kan bli av även om man också har rehabilitering i perioder.

– De kompletterar varandra. Jag tänker mig att till den här målgruppen kan FaR ofta förskrivas via primärvårdsrehab, till exempel neuroteam. Så att man efter en behandlingsperiod får stöd att fortsätta vara fysiskt aktiv efter man har tränat i vården och kunna behålla de goda effekterna av sin rehabträning.

Organiserade aktiviteter

Ett stort utbud av aktiviteter att välja mellan är centralt, så att alla kan hitta något som passar just deras önskemål och förutsättningar. Cecilia Bergs kollegor arbetar kontinuerligt med att rekrytera och certifiera aktivitetsarrangörer.

– Certifieringen ger ett mått på kvalitet, så att både patient och förskrivare kan vara trygga i att det är ett bra ställe att gå till. De som är certifierade har personal med kunskap i FaR, och i att ta emot personer som kanske inte är vana att vara fysiskt aktiva. Vi arbetar också aktivt för att samla förskrivare och mottagare i lokala nätverksträffar så att de får lära känna varandra. Om jag som förskrivare vet vilka som arbetar på gymmet eller yogastudion, eller vad det nu är jag ska hänvisa till, då blir det mycket lättare att stödja min patient att gå dit.

Man betalar själv för sin aktivitet, men alla certifierade arrangörer har någon slags erbjudande till personer som har fått recept FaR. Det kan vara subventionerat pris, genomgång med PT på gymmet eller gratis prova-på-vecka etc. På farledare.se finns även denna information.

Ett exempel på certifierad arrangör är Stockholms Stads alla simhallar. Där kan personer med FaR-recept träna och simma till reducerat pris. De erbjuder även ett personligt samtal samt uppföljningssamtal utan kostnad och vägleder till lämplig aktivitet.

God följsamhet

– Får vi till den här personliga ordinationen utifrån den egna viljan och önskemål, då är följsamheten jättebra. Och det är bra samhällsekonomi att arbeta på det sättet. Men framför allt är det otroligt bra för patienten, säger Cecilia Berg.

Engagemanget och viljan att arbeta med FaR hos hälso- och vårdgivare är stort, den stora utmaningen är tid. Det är mycket som hälso- och sjukvården ska hinna med under ett patientbesök.

– Jag skulle vilja uppmana patienter att själva fråga sin vårdgivare om stöd till att hitta fysiska aktiviteter utanför sjukvården. För de kommer alltid vara stressade, men får de frågan så kommer de ta sig tid för ett återbesök där man diskuterar det här, eller ta reda på vad det finns för fysisk aktivitet som skulle passa den här personen. Även anhöriga behöver veta att det går att ställa frågor. Och att det går att få stöd av hälso- och sjukvården att hitta en fysisk aktivitet som personen mår bra av och kan fortsätta med.

Text: Susanne Rosén