Stöd för anhörig?

Svaret på veckans Hjärn-Fråga kommer från Mikael Nylander, anhörigkonsulent Danderyds kommun.

Fråga:

Hej HjärnFrågan!

Jag har en anhörig som fick en förvärvad hjärnskada för ett antal år sedan. Vår situation här hemma har nu blivit mer ansträngd i “coronatid”. Det är inte de medicinska frågorna som är svårast, utan vår vardagssituation där hen ofta är arg och frustrerad över situationen. Vart kan vi vända oss för att få hjälp och stöd? Finns det någon att prata med och hur kan vi få det stödet?

Svar:

Kommunen har ett lagstadgat ansvar att stödja personer som befinner sig i en anhörigsituation. Exakt vilken hjälp som finns kan skilja sig mellan olika kommuner, men det finns nästan alltid en anhörigkonsulent att kontakta. Anhörigkonsulenten kan erbjuda dig enskilda samtal där du får möjlighet att berätta om hur du har det i din situation. Här går det även att få guidning till andra sociala insatser som du kan behöva. Anhörigkonsulenterna anordnar dessutom ofta studiecirklar där du får möjlighet att träffa andra anhöriga.

Som anhörig till en person med förvärvad hjärnskada kan det vara svårt att lämna den drabbade partnern ensam. Din hemkommun kan i så fall erbjuda avlösning i hemmet, vilket innebär att din partner får hjälp av någon annan medan du lämnar bostaden.

 

X