Hur gör jag när jag ska prata med någon som har svårt att uttrycka sig? Om vi inte förstår varandra, går det att komma vidare? Hjärna Tillsammans tar fram en utbildning som ger svar på sådana frågor och ger nya möjligheter.

Utbildningen består av en serie korta filmer, tester, reflektionsfrågor och fakta. Den kan göras i följd eller delas upp på flera gånger. Under utbildningen får deltagarna ta del av en samtalsmodell som från början utvecklats i Kanada. Den går ut på att som språkligt starkare part inte lämpa över på personen med kommunikationssvårigheter att lösa problemet, utan själv ta ansvar för hela kommunikationen. Då är det tre steg man ska ta ansvar för.

– Först ska jag göra mig förstådd. Sedan ska jag ge den andre möjlighet att uttrycka sig. Jag ska alltså erbjuda ett sätt att svara som fungerar. Steg tre är att stämma av att vi förstått varandra, förklarar Kajsa Söderhielm.

Framtagen av nätverk

Hon är logoped på Rehabiliteringsmedicinska kliniken Stockholm, och ingår i den nätverksgrupp som gemensamt arbetat fram utbildningen tillsammans med personer med egen förvärvad hjärnskada.

Påverkar hela livet

Utbildningen är framtagen för att kunna användas mycket brett.
– Kommunikationsnedsättningar påverkar ju hela livet för den som har det. Men generellt är kunskapen väldigt låg, både om vad det är och hur man kan bemöta det, säger Kajsa Söderhielm.

Det är allt för vanligt att lämpa över till den med kommunikationssvårigheter att lösa problemen. Men det fungerar dåligt.
– Många med hjärnskada har svårt att ta initiativ till andra metoder att göra sig förstådd, som att rita. Det är speciellt svårt för den som nyligen fått sin skada, säger Kerstin Gustafsson, logoped på Afasiföreningen.

Stort behov

Kajsa och Kerstin ser ett stort behov av utbildningen.
– För alla oss är kommunikation ett av våra mest grundläggande redskap i vardag och yrkesliv, säger Kajsa Söderhielm.

Till exempel i hemtjänsten behöver man ta reda på vilka inköp personen vill ha hjälp med. Eller så kan man få en känsla av att personen har ont, men lyckas inte fråga var. Att nå fram på andra sätt än med vanligt tal kräver alltid tid. Idag är stora delen av vården och omsorgen hårt tidsstyrd. Men att lära sig kommunikationsstöd kan vara en investering.
– Man kan få grundproblemet klart för sig, när man till slut börjar kunna nå fram till varandra. På sikt kan man vinna en massa tid, säger Kerstin Gustafsson.

Lätta att ta till sig

Viktiga inslag i utbildningen är filmer som visar vardagliga scener där något kommunikationsproblem uppstår, och ger förslag på hur man kan lösa situationen.
– Film är ett snabbt och bra sätt att få ut kunskap. De korta filmerna är lätta att ta till sig och även om man inte kan svenska så bra, säger Kerstin Gustafsson.

De är tänkta att inspirera och ge modet att ta ansvar för en bra kommunikation, även när det finns hinder.
Utbildningen kan göras som helst med en dator eller en smart telefon. Logopederna rekommenderar ändå att se dem tillsammans med kolleger eller andra, och sedan diskutera.
– När man gjort utbildningen har man tagit ett första steg. Sedan måste man träna i verkligheten, och reflektera. Idealt är att göra den flera gånger, exempelvis se filmerna igen. Då kommer man att se nya saker, säger Kajsa Söderhielm.

X