Ett kursskafferi – en webbutbildning, i klassrum, material eller i en mix – enkelt, engagerande, flexibelt – när det passar dig. Hjärnans Hus är Hjärna Tillsammans utbildningsplattform.

Vill du utveckla och fördjupa dina kunskaper om förvärvad hjärnskada för egen del och även bättre kunna hjälpa andra med förvärvad hjärnskada? Då är lärplattformen Hjärna Utbildning något för dig.

Lärplattformen är i första hand till för dig inom nätverket Hjärna Tillsammans. Innehållet i lärplattformen kan också vara relevant för andra som på olika sätt möter personer med förvärvad hjärnskada i sitt arbete eller sin vardag. Som användare kan du studera på egen hand eller tillsammans med andra på arbetsplatsen eller i hem/närmiljön.

Hjärna Utbildning är en del av Hjärna Tillsammans satsning på att stärka möjligheten till kompetens om förvärvad hjärnskada.
– Det känns väldigt bra med en samlad lösning som kan bidra till fler vägar och möjligheter till kunskap och respektfullt bemötande av personer med förvärvad hjärnskada för fler – över organisations- och huvudmannagränser, säger Lena Ringstedt, ordförande i Hjärna Tillsammans. Hon fortsätter:
– Många hjärnhjältar med egen erfarenhet av förvärvad hjärnskada och sakkunniga har aktivt bidragit med innehåll, klokskap och unika erfarenheter. Det känns extra roligt.

Hjärna Utbildning har tagits fram av Hjärna Tillsammans utbildningsgrupp i samarbete med personer med egen hjärnskada och externa konsulter.
– Det bygger på vår unika samverkansmodell där vi gemensamt säkerställer kvalitet och verkar mot vårt mål och långsiktig utveckling, säger Kersti Eriksson, projektledare för Hjärna Tillsammans.  

Först ut är utbildningen om Kommunikationsstöd som lanseras under våren, tätt följd av en utbildning om rehabiliterande förhållningssätt. De olika delarna ska testas och utvärderas under 2020 av nätverkets aktörer och målgruppen.
– På längre sikt hoppas vi att Hjärna Utbildning blir en naturlig samlingsplats för både onlinekurser, fysisk undervisning och material. Vi kommer successivt bygga ut innehållet i portalen. Efterfrågan är redan stor både i regionen och i landet, menar Kersti Eriksson.

Utbildningarna och material som finns på lärplattformen är kostnadsfria att använda för nätverkets aktörer och Hjärna utbildning kommer fungera både i telefoner, surfplattor och datorer. Det finns även funktioner där du som användare kan dela med dig av material och diskutera och reflektera med andra samt få kursbevis efter avslutad kurs.

Hur kommer jag som ingår i nätverket Hjärna Tillsammans åt utbildningsportalen?

Första gången du besöker utbildningsportalen behöver du skapa ett användarkonto med användarnamn och lösenord. När du sedan är inloggad kan du gå till kurskatalogen och välja den webbutbildning du är intresserad av.

X