Hjärna Tillsammans höll en närståendeträff tisdag 13 november 2018 om stöd och resurser. Närmare 20 deltagare kom för att lyssna och utbyta erfarenheter.

På träffen var flera av Hjärna Tillsammans aktörer med och svarade på frågor. Flera frågor och synpunkter handlade om att det blir allt svårare att få det stöd man behöver.

Många tog upp att det är svårt som närstående att orientera sig i vad det finns för stöd och resurser, vad man har för rättigheter som vårdbehövande och vart man ska vända sig. Bättre vägledning var det flera som önskade. Till exempel kan det vara svårt att välja mellan utförare av hemtjänst eller rehabilitering, när man inte har någon förkunskap om dem.

Ändring från 2019

En handläggare från Försäkringskassan berättade om en viktig förändring från nyår: Handikappersättningen försvinner och ersätts av ett nytt bidrag: merkostnadsersättning.

Handikappersättning kan man få för både merkostnader och hjälpbehov. Den nya ersättningen, däremot, får man bara för merkostnader.

Handikappersättning kan man få för sådant hjälpbehov som utförs obetalt av någon närstående, om det är omfattande (många timmar i veckan). Hit räknas alltså inte hjälp som någon får betalt för att ge, t ex hemtjänst eller personlig assistent.

För att alls få handikappersättning måste man komma upp i en viss nivå, genom antingen merkostnader eller hjälpbehov eller en kombination av båda. Har man bara merkostnader är tröskeln runt 13 000 kronor om året för att man ska få någon ersättning alls. Men kostnaderna kan alltså vara mindre om man dessutom har hjälpbehov.

Kan förlora ersättning

Men med den nya ersättningen blir det bara merkostnader som räknas. Gränsen för att få någon ersättning alls blir ungefär lika hög som tidigare. Det betyder att den som i dag har handikappersättning men inte så höga merkostnader, den blir av med sin ersättning.

Den nya ersättningen införs 1 januari 2019. För den som idag har handikappersättning finns det övergångsregler i början. En del kan få behålla sin gamla ersättning under högst ett par år.

Summan man kan få är ungefär densamma som för handikappersättning. Däremot blir det fler trappsteg, fem i stället för tre.

För att kunna börja få merkostnadsersättning måste man lämna in en helt ny ansökan, även om man i dag har handikappersättning. Det kan också behövas ett nytt läkarutlåtande.

Reglerna om vad som räknas som merkostnader ändras inte. Gränsen på 65 år behålls också.

Läs mer om reglerna på Hjärna Tillsammans sida om Försäkringskassan. Gå till rubriken Handikappersättning och klicka på ”Fortsätt läsa”.

Hjälp med ansökan

Man söker ersättningen på en blankett där väldigt mycket ska fyllas i. Men det går att be om att få lämna uppgifterna på telefon i stället för på blanketten.

Det är ganska krångligt att söka den här sortens ersättning. Men föreningar för personer med förvärvad hjärnskada har ofta personer som är bra på detta och kan hjälpa till. Är du med i någon sådan förening kan du vända dig dit.