Paraidrott handlar framför allt om att träffa vänner och ha kul, säger Christoffer Petersson, projektledare på parasportsföreningen IFAH Stockholm. När du rör dig mår du bättre både psykiskt och fysiskt, men man behöver inte prestera, poängterar han.

När Christoffer Petersson från IFAH, Idrottsföreningen För Alla Handikappade, besökte Hjärna Tillsammans podcast i oktober 2021 så berättade han bland annat om vad parasport är, olika idrotter och klassificering inom parasporten.

IFAH bildades 1959 och är en av Sveriges äldsta paraidrottsföreningar (parasport kallades tidigare handikappidrott). Föreningen har 8 olika idrottssektioner där man kan träna, och tävla om man vill; pingis, boccia, segling, innebandy, el-innebandy, framefotboll, simning och framerunning. I Stockholm har IFAH i dagsläget verksamhet i Beckomberga, Gubbängen, Skärholmen och Liljeholmen.

Parasporten är till för alla med olika typer av funktionsnedsättningar. Och det finns ingen åldersgräns för att få vara med.

Vårt motto är att alla ska kunna få känna idrottsglädje och få delta på sina egna villkor. Vi har ett enormt kamratskap i föreningen, säger Christoffer Petersson, som själv är bordtennistränare och spelare.

Han har som projektledare de senaste åren arbetat med två projekt som har finansiering av Allmänna Arvsfonden. Det ena handlade om att sprida kunskap och intresse för Boccia, som spelas med 13 läderklot.

Film: Projekt Boccia

 

– När det gäller boccia så hade vi uppsökande verksamhet på bland annat dagliga verksamheter, fritidsgårdar och skolor runt om i Mälardalen. Ofta med parasporter så får man åka väldigt långt för att få träna sin sport. Så ska det inte behöva vara, så vi försökte korta avståndet och göra det mer tillgängligt genom att utrusta fler verksamheter med bocciabollar och rännor som behövs för att spela Boccia. Nu kan många fler spela boccia.

Film: Så spelar du boccia med ränna

Filmer från IFAH/Projekt Boccia

Det andra projektet, som pågår till 2024, handlar om att etablera Framefotboll med parasportskola. Framefotboll är fotboll för dem som använder bakåtvänd rollator, en så kallad walking frame, i vardagen som gånghjälpmedel.

– Sporten är rätt ny, den startade i England 2014 och kom till Sverige 2019. Det är främst barn som spelar. Projektets mål är att etablera den här sporten i hela Sverige. Vi har uppstartsdagar och lånar ut och utrustar verksamheterna med rollatorer om det behövs.

Läs mer om Framfotboll

Projektet har också startat upp en parasportskola som erbjuder träning för barn och unga under 16 år. Där får man under samma tillfälle prova flera olika idrotter.

– Genom att idrotta mår du bättre både psykiskt och fysiskt, men man behöver inte prestera. Man kan träna eller tävla på olika nivåer. Det är bra att idrotta av flera skäl. Den som spelar parapingis till exempel får både den fysiska biten, men man tränar också koordinationsförmåga, balans och taktik. Och så träffar man nya vänner.

IFAH jobbar mycket med uppsökande verksamhet för att nå ut till nya idrottsutövare och de samarbetar bland annat med Parasport Stockholm. Det är också många som hör av sig direkt till IFAH för att fråga om paraport och testa på.

Lite om klassificering

Alla personer har olika förutsättningar. Inom parasporten finns därför i de flesta idrotter en klassificering i skadeklasser för att göra det så rättvist som möjligt när du möter en motståndare i tävlingssamanhang. Christoffer Petersson tar sin egen idrott, bordtennis, som exempel.

– I bordtennisen finns det totalt sett 11 klasser. Klasserna 1-5 är för sittande personer, som använder rullstol när de spelar. De i klass 1 har gravare funktionsnedsättning och har kanske sitt racket tejpat i handen, medan i klass 5 så sitter personen fortfarande i rullstol men har helfrisk överkropp. Klass 6 är stående, där har man funktionsnedsättning i benen och spelarmen. Klass 10 är kanske en arm som inte fungerar, men man kan hålla samma nivå som elitserien. Klass 11 är för personer med intellektuell funktionsnedsättning, det kan vara blandad nivå men det ska vara så jämlikt som möjligt.

Vill du höra hela podcasten så finns den här.

Läs gärna mer om IFAHs verksamhet och var du kan träna deras olika parasporter:
IFAH Stockholm