Egen erfarenhet som unikt arbetsverktyg och kraft. Det är tanken bakom Hjärna Tillsammans erfarenhetscoacher. Personer med egen erfarenhet av förvärvad hjärnskada som exempelvis ska kunna leda kamratstödsgrupper, delta i uppsökande verksamhet i vården för att inspirera och inge hopp hos patienter, föreläsa om egen upplevelse av livet efter en stroke/förvärvad hjärnskada och dela med sig av vardags- och träningstips till andra i samma situation.


Satsningen på Erfarenhetscoacher är influerad av metoden Peer-support som bygger på kamratstöd. Ett första steg är att våren 2020 ta fram en metodhandbok och därefter utbilda 5-10 personer med förvärvad hjärnskada som efter genomgången utbildning är kvalificerade att verka som erfarenhetscoacher.

För att få gå utbildningen behöver man ha egen erfarenhet av förvärvad hjärnskada, vara tillräckligt återhämtad för att agera stödperson och känna att det känns okej att dela med sig av sina egna erfarenheter till andra. Meningen är att alla ska hitta sitt eget sätt att använda sin kompetens. Det finns inget ålderskrav utan vi ser det som en fördel att få in personer i olika åldrar och från olika bakgrunder. 

Redan idag finns personer som genom sin erfarenhet från arbete inom patientföreningarna och i bloggen ”Huvudsaken” är verksamma med föreläsningar och som samtalspartners vid exempelvis tisdagsträffar inom Hjärna Tillsammans. De kommer att delta i utbildningen under våren 2020 och sedan tituleras ”erfarenhetscoach Hjärna Tillsammans”.

X