Styrgruppen är ett exekutivt forum som diskuterar och beslutar kring strategiska frågor, budget, innehåll och funktioner.

I styrgruppen ingår följande medlemmar:
Lena Ringstedt, Afasiföreningen i Stockholms län
Lena Henricson, Danderyds sjukhus
Ulla-Britt Gripenstedt, Danderyds sjukhus
Björn Boqvist, Hjärnkraft
Jenny Lindbratt, Nytida
Anneli Torsfeldt Heikenborn, Strokeföreningen i Stockholms län
Carmen Wärlinge, Akademiskt primärvårdscentrum
Christer Olsén, RTP-S
Jonas Jönsson, RTP-S
Ylva Kruse, Habilitering och Hälsa
Mikael Nylander, Danderyd kommun
Elisabet Åkesson, Stiftelsen Stockholms Sjukhem
Kersti Eriksson, projektledare

KONTAKTA OSS

Vill du komma i kontakt med styrgruppen, hör av dig till projektledare Kersti Eriksson.

E-post: kersti.shf@
afasicenter.se

X