En av Hjärna Tillsammans aktörer hör till primärvården: Akademiskt primärvårdscentrum. För dem har det betytt mycket att vara en del i projektet. Nu växer deras egen verksamhet i Hjärna Tillsammans anda.

– Vi har själva utvecklats mycket av att träffa alla aktörer, speciellt patientföreningarna. Det är ju unikt att man har så många samlat. I det här projektet har vi byggt upp så otroligt mycket bra byggstenar och det är viktig att de finns kvar på längre sikt, säger Carmen Wärlinge.

– Det skulle bli väldigt tungt och ta mycket tid och resurser att bygga upp det igen. Att projektet Hjärna Tillsammans finns är kostnadseffektivt, och viktigt i det långa perspektivet, säger Christina Eriksson.

Båda är strokesamordnare på Akademiskt primärvårdscentrum, APC, som servar personal och studenter vid primärvårdsenheter i hela landstinget genom kvalitetsutveckling och fortbildning. De verkar även för god kommunikation mellan olika verksamheter.

APC har olika kunskapsteam. Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada består av fyra strokesamordnare, som deltar i projektet Hjärna Tillsammans. De har i uppdrag att ge personal i primärvården större kunskap om sammanhangen för patientgruppen, och även om hur man kan guida patienterna vidare. Det handlar om att göra patient och närstående trygga i att våga lämna vården när behandlingen är slut.

Christina Eriksson förklarar varför APC är med i Hjärna Tillsammans.

– Ju längre ut i vårdkedjan, desto otryggare känns det för patientgruppen. I vårt uppdrag ligger att samverka och skapa nätverk. Så projektet låg helt i linje med vårt uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, säger hon.

– Min erfarenhet som vårdpersonal är att när en patient är inne i vårdsvängen vill den vara kvar där, för det finns inget annat. Därför är det viktigt att det finns mötesplatser där man kan träffa likasinnade, säger Carmen Wärlinge.

Bra arbetsverktyg

För APC:s strokesamordnare har hjarnatillsammans.se blivit ett bra arbetsverktyg. De lanserar den aktivt.

– Vi uppmanar alltid personal på våra kurser att gå in på hemsidan. Vi tänker att det kan underlätta att avsluta en rehab-period om man kan påvisa att det finns någon fortsättning efteråt, säger Christina Eriksson.

De medverkade i hemsidans fyra filmer om hur rehab-kedjan ser ut. Nu använder de filmerna själva vid utbildning av studenter och fortbildning av vårdpersonal.

– Men det viktigaste med hemsidan är att kontaktuppgifter finns samlade på samma ställe. Det finns ett stort behov av det, att få veta vem man kan vända sig till, säger Carmen Wärlinge.

Inom Hjärna Tillsammans har APC framför allt varit engagerade i utbildning. Projektet har en övergripande utbildningsgrupp, och var sin nätverksgrupp för de tre utbildningar projektet jobbar fram. APC finns med i alla.

– Det tar tid. Processen har ibland gått i stå. Men sedan faller det på plats, och man börjar se hur allt hänger ihop. Nu tänker jag främst på samtalsgrupper. Den utbildningen blev inte alls som vi trott, men nu håller den på att utformas i rätt riktning, säger Christina Eriksson.

– Jag hade inte tänkt mig att vi skulle få fram så mycket bra utbildningsmaterial. Rehab-filmerna och nu kommunikationsfilmerna är direkt användbara i våra fortbildningsaktiviteter på APC, säger Carmen Wärlinge.

Ett annat oväntat utbyte för APC av Hjärna Tillsammans är själva arbetssättet.

– Det ligger styrka i en organisation där alla samverkar. Vi skulle vilja lyfta det till primärvårdens olika verksamheter, visa att man faktiskt kan jobba ihop. Man kan samverka, trots konkurrensen, säger Christina Eriksson.

Fått utökat uppdrag

Tills nyligen sysslade deras kunskapsteam bara med stroke. Men sedan i år har de fått ett utökat uppdrag som inkluderar all förvärvad hjärnskada, och ett höjt anslag.

– Indirekt har det nog att göra med att vi varit med i Hjärna Tillsammans. Vi har fått en bättre omvärldsanalys, och därmed har vi kunnat trycka på behovet, säger Carmen.

Nu har de nyanställt en fjärde person. Det är en kurator, som bland annat ska stärka kuratorns roll i primärvårdens neuroteam. Erfarenheterna från projektet har fått styra tjänstens inriktning.

– Det är två parallella spår som har flätats ihop, säger Christina Eriksson.