Hjärna Tillsammans referensgrupp beslutar om operativa delar av verksamheten, bereder frågor, delger och sprider information från respektive verksamhet, och inte minst – fångar upp behov och idéer från sina respektive interna och externa målgrupper.

I referensgruppen ingår:
Eija Räthy, Afasiföreningen i Stockholms län
Lena Henricson, Danderyds sjukhus
Therese Sandolf, Nytida
Sara Oxelvik, Misa
Anneli Torsfeldt Heikenborn, Strokeföreningen i Stockholms län
Maude Strömqvist, Strokeföreningen i Stockholms län
Kenneth Granarve, Stiftelsen Stockholms Sjukhem
Carmen Wärlinge, Akademiskt primärvårdscentrum
Björn Boquist, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Stockholms län
Annika Törnsten, Rehab Station Stockholm
Charlotta Sellergren, Stiftelsen Stora Sköndal
Ylva Kruse, Hjärnskadecenter, Habilitering och Hälsa
Björn Bildsten, Mälargården
Christer Olsén, RTP-S
Petter Fielding, Olivia Rehabilitering
Elisabeth Hagberg, Misa
Michael Lundquist, Hjärnkraft

Arbets- och nätverksgrupper
Utöver referensgruppen finns arbetsgrupper med personal, personer med förvärvad hjärnskada och närstående, som arbetar vidare med olika områden som beslutats av referensgrupp och styrgrupp, exempelvis mötesplatser, utbildningar och kommunikation. Det kan även handla om att leverera underlag och fånga upp behov och idéer från sina respektive perspektiv

KONTAKTA OSS

Vill du komma i kontakt med referensgruppen,
hör av dig till oss på Hjärna Tillsammans.
E-post:
info@
hjarnatillsammans.se

Synergi

En av Hjärna Tillsammans aktörer hör till primärvården: Akademiskt primärvårdscentrum. För dem har det betytt mycket att vara en del av Hjärna Tillsammans.

Hela Artikeln

Sömlöst

För Stora Sköndal har nätverket varit en möjlighet att samarbeta över verksamhetsgränser.

Hela artikeln

X