Hjärna Tillsammans verkar för ett öppet klimat utan fördomar.

Vi välkomnar alla människor oavsett kön, härkomst, hudfärg, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller religiös eller politisk övertygelse.

I våra lokaler och aktiviteter accepteras inga nedsättande och diskriminerande uttryck.

Detta stöds av FN:s konventioner för mänskliga rättigheter som Sverige förbundit sig att följa.

Det stöds även av svensk lagstiftning: Europakonventionen (lag sedan 1995) och Diskrimineringslagen (lag sedan 2008).

Välkomna, alla fina människor!

Förhållningssättet är antaget av Hjärna Tillsammans styrgrupp i april 2018.

Ladda ned som pdf

X