Strokeföreningen finns för att stötta personer som fått en stroke och deras anhöriga. Viktiga mål är att sprida kunskap om stroke och kämpa för drabbades rättigheter, men också att ordna aktiviteter så att medlemmarna kan träffas. Vad sägs om stroke-golf? Varmvattenbad? Eller bara en gemensam fika i en skön omgivning?

Strokeföreningens värdegrund är allas lika värde och allas rätt att mötas med respekt, värdighet och förståelse.

Föreningen kämpar för att personer som fått en stroke ska ha så goda levnadsvillkor som möjligt och rätt till god vård och rehabilitering genom att skapa opinion, öka kunskap och samverka med många olika aktörer. I samarbete med andra organisationer uppvaktas landstingspolitiker i frågor som rör medlemmarna och föreningen är representerad i landstingets olika expertgrupper angående strokevården.

Föreningen verkar också för att sprida kunskap så att alla yrkeskategorier som kommer i kontakt med strokedrabbade ska ha kunskap och kompetens om stroke och dess konsekvenser och kunna ge rätt stöd.

En viktig del av verksamhet är att umgås, utbyta erfarenheter och diskutera. Det gör vi bland annat genom aktiviteter som fikastunder, stroke-golf, varmvattenbad och promenader, men också uppskattad julfest och kräftskiva.

I Stockholm finns 6 lokalföreningar runt om i länet, med aktiviteter på lokal nivå. Länsföreningen har som uppgift att stimulera lokalföreningarnas verksamhet.

I samarbete med Stroke-Riksförbundet har medlemmarna en försäkring vid aktiviteterna och genom riksförbundet kan medlemmarna få juridiskt stöd vid kontakter med olika samhällsorgan.

Medlemskap sökes hos Strokeföreningen i Stockholms län för en kostnad av 250 kr inklusive tidning.

Du behöver ingen remiss för att komma hit. Alla är välkomna!

Är du intresserad? Kom på besök och ta en fika med personalen, som kan berätta mer om verksamheten och visa lokalerna. De flesta hittar hit genom rehab-enheter. Kostnaderna för aktiviteterna är ofta subventionerade för medlemmar. Är du intresserad kom på besök!

Besöksadress

Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Kontakt och mer information

Tel: 08-549 01 900

Fax: 08-549 01 909

kansliet@strokesthlmlan.se

Hemsida

X