Vi samverkar mot ett gemensamt mål! Att stärka stödet och rehabiliteringen för personer med förvärvad hjärnskada, som följd av exempelvis stroke eller olycka. Och därmed öka möjligheten att kunna återgå till ett så aktivt liv som möjligt.

Många aktörer, samma mål! Att uppnå bästa möjliga stöd och rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående i Stockholms län. Nätverket Hjärna Tillsammans verkar för att göra det – hållbart över tid och oberoende av enstaka eldsjälar.

Varje år får runt 70 000 personer i Sverige förvärvad hjärnskada, de flesta efter en stroke. Många med egen erfarenhet av stroke eller annan förvärvad hjärnskada vittnar om att livet efter utskrivning från akutsjukvården är svårt. Tiden i slutenvården beskrivs som att ”gå på röda mattan”, men därefter är det som att ”falla ned i ett svart hål”. Ofta behöver man stöd och insatser från flera håll. Men att veta hur, när och var är inte alltid lätt. Många aktörer och huvudmän är inblandade i rehabiliteringen och stödet.

I oktober 2015 startade Hjärna Tillsammans, finansierat av Allmänna arvsfonden. 2019 övergick det i en annan konstellation men med samma övergripande mål och nätverk, nu finansierat av Region Stockholm.

Hjärna Tillsammans har över tid arbetat fram en nyskapande nätverksmodell genom sömlös samverkan, hållbar över tid och oberoende av enstaka eldsjälar. Modellen kan bidra till att främja psykisk hälsa, växtkraft, medskapande, inflytande och kunskapsutbyte – för personer med förvärvad hjärnskada, men även deras närstående och personal inom berörda verksamheter.

I nätverk samarbetar många olika aktörer inom rehabilitering och stöd. Vid samma bord sitter vårdgivare, patientföreningar och målgruppen och samverkar mot ett gemensamt mål. Arbetsgrupper i nätverket arbetar fram varje aktivitet som Hjärna Tillsammans startar. Nya grupper tillkommer hela tiden och nätverket växer. Allt för att minimera risken att ”falla ner i det svarta hålet”.

Våra kärnområden är:

  • Nätverksgrupper: Läs mer om Nätverksgrupper här>>
  • Utbildningar & lärplattform “Hjärna Utbildning”: Läs mer om utbildningarna här>>
  • Hjärn-Frågan: Läs mer om Hjärn-Frågan här>>
  • Tisdagsträffar: Läs mer om Tisdagsträffarna här>>
  • Närståendeträffar: Läs mer om Närståendeträffarna här>>
  • Hjärna Tillsammans webbplats: Läs mer om webbplatsen här>>
  • Kamratstödjare: Läs mer om Kamratstödjare här>>

Efter projektets tre första år skrevs en slutrapport. I den kan du läsa mer om vår verksamhet under de åren.

Läs Slutrapporten här

Här kan du läsa slutrapporten för åren 2019 – 2021.

HjärnaTillsammans slutrapport 2019 – 2021

Så byggdes samverkan

När initiativtagarna till Hjärna Tillsammans ser tillbaka på de tre gångna åren så är det med glädje.

Hela artikeln

Fördelarna överväger

För Afasiföreningen har Hjärna Tillsammans betytt många nya aktiviteter att erbjuda medlemmarna.

Hela Artikeln

Hjärna Tillsammans är ett nätverk med syfte att stärka stödet och rehabiliteringen för personer med förvärvad hjärnskada, som följd av exempelvis stroke eller olycka.
Hur
Genom att bygga upp hållbara nätverk där olika aktörer samverkar.
Vem
Aktörer är ideella organisationer samt vårdgivare och rehabaktörer inom region Stockholm.
Verkar
Inom region Stockholm.

Vinnande koncept

Möt Sara och Johan från Misa Liljeholmen som här berättar mer om Misa´s medverkan i Hjärna Tillsammans.

Hela artikeln

En unik arbetsmetod

Projektledaren berättar om nätverket Hjärna Tillsammans, samverkan, målgruppen och vidare utveckling.

Hela artikeln
X