Nyhet

Välbesökt workshop!

 

Vid en workshop, med en bred presentation och diskussion, avslutade Hjärna Tillsammans arvsfondsprojektet och förberedde sig inför det nya projektet.

För att avsluta det som varit och för att planera och få input inför det kommande projektet bjöd Hjärna tillsammans in till en workshop på Stockholms Sjukhem den 16 januari. Ett 40-tal personer från projektets aktörer, målgruppen och andra intresserade deltog.

Det var en positiv energi och många krafter som vill framåt. Det fina resultatet från det avslutade arvsfondsprojektet presenterades.  Därefter tog planeringen för det nya tvååriga projektet vid. Daphne Macris och Patrik Andersson gjorde en kort introduktion av den lärplattform som ska byggas och hur den kan användas. Det blev även lite tips och råd om marknadsföring.

Ett fokusområdets i det nya projektet handlar om att utveckla Peer-support (kamratstödjare). Därför kom Bosse och Klara från projektet NSPH och berättade om sina erfarenheter av Peer-support och om hur de jobbar.

Efter lite mingel och fika delades deltagarna in i grupper för att diskutera och planera framtiden. Ämnen som togs upp under eftermiddagen var: fortlevnad, tisdagsträffar, närståendeträffar och utbildningspaket.

Efter att respektive grupp presenterat vad de kommit fram till avslutades dagen med gemensam middag. Under middagen passade vi på att tacka våra duktiga bloggare Marcus, Kim och Fredrik för deras jobb under tiden som varit.

Vi vill passa på att tacka Stockholms sjukhem för lån av lokal samt Jakob för fin musik under eftermiddagen.

Nu vänder vi blad och ser framåt!

Följ våra tre år i vår slutrapport som du kan bläddra i här 

X