Nyhet

Den 2 maj gick den sista tisdagsträffen för våren av stapeln. Denna gång var det STROKE-föreningen som var arrangör tillsammans med projektet HjärnaMåBra.

Verksamhetschef Patrik från BOSSE råd, stöd och kunskapscenter kom och berättade om BOSSE och vad de arbetar med, samt vilket stöd de erbjuder till personer med förvärvad hjärnskada.

Vilka är BOSSE råd, stöd och kunskapscenter?

  • BOSSE råd, stöd och kunskapscenter är en verksamhet som ger råd och stöd till personer med fysisk funktionsnedsättning.
  • Det är kostnadsfritt och det krävs ingen remiss för att vända sig till dem.
  • BOSSE ger samordnad hjälp och stöd inom alla de vård- och rättighetsområden som berör livet med funktionsnedsättning.
  • De arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt där mötet mellan verksamhetsdeltagaren (den som besöker BOSSE) och konsulenten är jämlikt.
  • Målet är att möjliggöra ökad kunskap, bättre hälsa och att ge individen fler redskap.
  • BOSSE erbjuder enskilda råd- och stödsamtal, gruppverksamhet, rådgivning och information kring sexuell hälsa, anhörigstöd, KBT, samt utbildningar och föreläsningar till både besökaren och aktörer inom vård, omsorg, assistans och habilitering.

Under tisdagsträffen den 2 maj blev vi ett litet gäng på 9 personer som hade ett väldigt trevligt möte med bra information och många frågor.

Vill du veta mer om BOSSE råd, stöd och kunskapscenter besök gärna deras hemsida: https://www.bosse-kunskapscenter.se/

Nästa tisdagsträff är den 5 september klockan 17-19.
Då är det Stiftelsen Stora Sköndal som föreläser om ät- och sväljningssvårigheter.
Läs mer här