Nyhet

Föreläsningsserie om mental trötthet

Neuroförbundet erbjuder tre föreläsningar i oktober på ABF-huset om mental trötthet. Det är ett osynligt handikapp som inte är så känt. Men många drabbas av det efter förvärvad hjärnskada.

Onsdag 10 oktober: Vad är mental trötthet?

Onsdag 17 oktober: Att leva med mental trötthet i vardagen

Måndag 22 oktober: Hur mental trötthet påverkar andra mentala funktioner

Mental trötthet är en vanlig åkomma efter en skallskada eller sjukdom som påverkar hjärnan. Okunskapen om mental trötthet är stor, ofta även inom vården. Det kan svara svårt att få förståelse från omgivningen

Den första tiden efter en förvärvad hjärnskada brukar andra symtom vara mer tydliga. Därför kanske man inte reagerar så mycket över mental trötthet i början.

Vanligtvis är det i samband med återgången till det vanliga livet eller arbetslivet som man börjar märka av mental trötthet mer. Det dagliga livet känns mer ansträngande. Förmågan att arbeta kan påverkas. Även det sociala livet kan bli begränsat.

Hur stora problemen varierar från person till person, och har inte visat sig ha någon koppling till skadans omfattning eller hur lång tid som gått.

Föreläser gör Azra Ramovic, psykolog, och Jenny Sundsgård, arbetsterapeut. De har stor erfarenhet av neurologisk rehabilitering.

Du kan komma på någon av föreläsningarna eller alla tre.

Föreläsningsserien ingår i Neuroförbundets temaföreläsningar hösten 2018 i samarbete med ABF. Neuroförbundets temaföreläsningar vänder sig till medlemmar och till allmänheten. Platsen är Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Entréavgift 60 kronor för varje föreläsning. Medlemmar i Neuroförbundet har fri entré.

Här kan du läsa mer om mental trötthet:

Tisdagsträff om mental trötthet

Neurodagen 2017

X