Träna på att prata hemma?

Svaret på Hjärn-Frågan kommer denna gång från Kerstin Gustafsson, leg. logoped, Afasiföreningen i Stockholm Län och Logopedkliniken vid Danderyds sjukhus.

Fråga:

Hej Hjärna tillsammans,

Min sambo fick en stroke för ett tag sedan och har därefter haft problem med att prata. Ibland är det också svårt med minnet och att komma ihåg saker. Nu när det är svårt att lämna hemmet så letar vi efter olika sätt att träna hjärnan hemma. Har ni något tips på hur man kan träna hemma? Finns det kanske något bra program på datorn som vi kan använda?

Svar:

Hej!

Det framgår inte riktigt på vilket sätt din sambo har svårt att prata. Svårigheterna kan bero på afasi, dvs att den språkliga förmågan är nedsatt. Då är det svårt att tala, läsa, skriva och personen kan ha svårt att uppfatta vad andra säger. Om talsvårigheterna beror på dysartri är enbart talförmågan påverkad, genom att motoriken i talmusklerna inte fungerar som tidigare. I bägge fall kan olika kognitiva förmågor också vara påverkade av stroken, t ex förmågan att ta initiativ, minnas, utföra snabba och/eller avancerade tankeuppgifter osv. Hur som helst kan det alltid vara bra och stimulerande att öva tankeförmågan, tal och språk på olika sätt.

Ett sätt att träna talet (och vid behov läsförmågan) kan vara att tillsammans läsa nyheter eller andra texter av intresse. Beroende på hur svårigheterna ser ut, kan din sambo antingen själv läsa högt, med stöd av dig när orden hakar upp sig. Eller så kan du läsa texten medan din sambo följer med i den och övar sin läsförmåga. Det är förstås viktigt att underlätta läsningen med rätt glasögon, tillräcklig belysning, bekväm sittställning etc. Detta kan vara ett trevligt sätt att öva som också kan leda till samtal kring det ni har läst.

Om talet är nedsatt pga dysartri är det viktigt att överdriva artikulationen och ta i med rösten vid högläsning så att talet blir så tydligt som möjligt. OBS! Om rösten blir väldigt ansträngd, låter kvävd eller att din sambo får ont i svalget, är det inte ett bra sätt att öva. Om afasi är problemet behöver ni kanske välja enkla texter, ev. enbart rubriker, ifall afasin är påtaglig. Nyhetstexter på lättläst svenska finner ni på www.8sidor.se

På Afasiföreningen i Stockholms hemsida finns tips på appar och hemsidor för språklig och kognitiv träning. Klicka här för att komma till hemsidan

Många logopedmottagningar erbjuder behandling på distans nu i dessa tider, så var inte rädda för att be er läkare om remiss till logoped för bedömning och råd kring behandling och självträning!

 

På vår hemsida hittar du mer information, reportage och filmer om afasi och kommunikation:
Klicka här!