Nyhet

Sexuell hälsa efter stroke

Kerstin Fugl-Meyer är adjungerad professor i socialt arbete, inriktning klinisk sexologi, vid Karolinska Institutet. Nu finns ett reportage med Kerstin på vår hemsida där vi talar om ett ämne där vi får många frågor, nämligen sexuell hälsa efter stroke.

Under hela sitt yrkesliv har Kerstin som forskare och i sitt arbete med patienter på kliniker och öppenvårdsmottagningar ägnat sig åt frågor kring sexuell hälsa och livstillfredsställelse.

Frågan om sexuell hälsa och stroke är komplex, konstaterar Kerstin. Funktionsnedsättningarna efter en stroke kan se olika ut och många olika faktorer¬ spelar in – medicinska, psykologiska och sociala. 

– Ofta är det de emotionella svårigheterna efter en stroke som ger sexuella problem snarare än de rent medicinska. Hur man upplever sexlivet beror också på i vilken fas i livet den som drabbas av stroke befinner sig i, och om man lever i en parrelation eller inte.

Du hittar hela reportaget här>>