Landa tryggare med personlig vägledning

Hur och var finns den rehabilitering jag behöver? Var kan jag träffa andra i liknande situation? Och var får jag mer kunskap? I länet finns två funktioner dit du med förvärvad hjärnskada, exempelvis efter en stroke, är närstående eller arbetar inom området kan vända dig.

Efter en stroke eller annan form av förvärvad förändras livet dramatiskt och blir annorlunda under lång tid – för en del livet ut. För att landa tryggare finns tre landstingsdrivna stöd i länet. Dit kan du med stroke/förvärvad hjärnskada eller är närstående vända dig med frågor om rehabilitering, aktiviteter och få stöd och hjälp. Även personal är välkommen att höra av sig med frågor.

Lena Henricson är strokesamordnare i Stockholms läns landsting och logoped. Hon har stor kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med stroke.

En del som ringer vill ha information om själva sjukdomen eller hur de får kontakt med vården. Andra vill ha råd om meningsfull sysselsättning. Många är också i stort behov av känslomässigt stöd och behöver få prata med någon som har tid att lyssna.

I Stockholms län är det många aktörer och huvudmän involverade i rehabiliteringen och stödet efter en stroke/förvärvad hjärnskada. Men hur det fungerar och var gränsen mellan exempelvis akut vård, kommun och primärvård är otydlig och inte lätt att ha koll på – vare sig man har en skada, är närstående eller är personal.

– Det är svårt att få ett helhetsgrepp. Där har vi en stor och viktig roll att försöka guida och förklara hur det hänger ihop, säger Lena Henricson.

Hon vill även passa på att slå ett slag för Strokeföreningen, Afasiföreningen, Hjärnkraft och Neuroförbundet som vid sidan av kommunal och landstingsverksamhet också arbetar för att förbättra möjligheterna för personer med förvärvad hjärnskada.

– Där kan man också få bra information och stöd i vardagen, och inte minst träffa andra i liknande situation som kan vara en räddning för många, säger Lena Henricson.

SÅ NÅR DU STROKESAMORDNARE
Kontaktperson: Lena Henricson

08-123 568 35

Du som är över 18 år och har haft en stroke, är närstående eller arbetar inom området kan vända dig till strokesamordnare Lena Henricson inom Stockholms läns landsting.

Ingen telefontid. Om strokesamordnaren inte svarar går det att lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Lena Henricson erbjuder sig även att komma till arbetsplatser och föreningar som arbetar med stroke och berätta om utbudet av rehabilitering i länet, hur vårdkedjan fungerar med mera. Boka tid via 08-123 568 35.

STROKEGRUPP – FÖR DIG SOM ARBETAR I PRIMÄRVÅRDEN
Kontaktperson: Carmen Wärlinge

Livet efter en stroke följs ofta av en komplex vårdkedja. Att uppleva kontinuitet, trygghet och delaktighet som patient och närstående har visat sig vara svårt. Därför är det avgörande att vårdpersonal har god kunskap och kan lotsa patienten vidare till rätt vård. Strokegruppen på Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder fortbildning, verktyg och stöd för att öka kunskap och kompetens om stroke – i första hand till dig som arbetar i primärvården.

Håll utkik i kalendern efter utbildningar och aktiviteter som Strokegruppen erbjuder. Mer information får du på Akademiskt primärvårdscentrums hemsida.
www.akademisktprimarvardscentrum.se

Du kan också kontakta Carmen Wärlinge, e-post: carmen.warlinge@sll.se.

 

STROKESAMORDNARE

08-123 568 35

Mer

BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter

Döbelnsgatan 59, Stockholm

08-544 886 60

www.bosse-kunskapscenter.se

 

1177 Vårdguiden

www.1177.se/Stockholm

 

Forum funktionshinders frågetjänst

Frågor till vägledare vid habiliteringen hänvisas från och med 8 november 2017 till Forum funktionshinders frågetjänst.

08-123 350 10

vardagar 08.30-16.30

habilitering.se/forum-funktionshinder

 

Kontaktcenter funktionsnedsättning, Stockholms stad

För personer under 65 år som bor i Stockholms stad.

Ring för vägledning om allt kommunalt stöd i Stockholm inom funktionsnedsättning, t ex personlig assistans, hemtjänst, färdtjänst, daglig verksamhet, hjälpmedel, ledsagning. Du kan också fråga om avgifter och fakturor.

08-508 11 508

september–april: mån-tors 8–16.30, fre 8–16

maj–augusti: mån-tors 8–16, fre 8–15

e-post: kc.funktionsnedsattning@stockholm.se

www.stockholm.se/-/Kontakt/Kontakta-oss/?term=238372

X