Väx med kunskap!

Bättre och mer tillgängliga utbildningar är ett viktigt sätt att stärka stödet till personer med förvärvad hjärnskada. Därför är utbildning en av projektets centrala delar.

Många nya bra metoder och arbetssätt har kommit som ökar hälsan, underlättar vardagen och förbättrar livskvaliteten. Hjärna Tillsammans vill hjälpa till att sprida den kunskapen till fler och även arbeta fram helt nya utbildningar inom eftersatta områden. Det är ett medvetet val att ta fram utbildningar både för personer med förvärvad hjärnskada, deras närstående själv och för yrkesverksam personal. Ämnena är utvalda utifrån vilka satsningar som kan komma att göra störst skillnad för målgrupperna. Att aktörerna arbetat gemensamt betyder att stor kompetens samlats. Där samlas expertis både inom hur man arbetar med och sprider utbildningar, och inom respektive ämne som utbildningen handlar om. I varje utbildningsgrupp ingår medlemmar från olika aktörer.

Under arbetets gång har grupperna också haft direktkontakt med personer med egen skada, framför allt från föreningarna, för att få tillgång till deras kunskaper och erfarenheter. De agerar även i filmer och är med och skriver manus. Två av utbildningarna är i princip färdiga. Men arbetet med dem fortsätter, i form av att genomföra, utvärdera och anpassa. Den röda tråden är att öka kunskap och stärka egenmakt.

Den första utbildningen är samtalsgrupper. Det är en modern typ av patientutbildning, som specialutformats för förvärvad hjärnskada. Motsvarande samtalsgrupper ska också användas för närstående.

Alldeles färsk är utbildningen i kommunikativt stöd. Den vänder sig främst till personal inom vård- och omsorgsyrken. Ännu en utbildning håller på att tas fram. Den handlar om rehabiliterande förhållningssätt.

Håll utkik på webbplatsen! Varje gång någon utbildning är på gång inom Hjärna Tillsammans kommer du att kunna läsa mer om den här.

Många av projektets aktörer anordnar också utbildningar för personer med egen skada, närstående eller personal. Här på webbplatsen hittar du dem samlat i kalendern. Det finns allt från enstaka föredrag till regelbundna träffar över många veckor.

icon-tips

Vi samtalar Hjärna Tillsammans

Samtalscirklar för dig med förvärvad hjärnskada/stroke eller för dig som är närstående.

Mer information här

 

Få flyt i er kommunikation

Hur gör jag när jag jag ska prata med någon som har svårt att uttrycka sig? Hjärna Tillsammans kommunikationsstöd ger svar och nya möjligheter. Läs mer här >>

X