Närståendeträffar

För dig som är närstående arrangerar Hjärna Tillsammans speciella träffar. Det kan till exempel vara föreläsningar eller samtal. Träffarna är kostnadsfria.

Flera av Hjärna Tillsammans aktörer har egen verksamhet för närstående. Men det finns fördelar med att göra det gemensamt i projektet, så att fler kan komma på träffarna.

När man är närstående kan det vara väldigt värdefullt att få möta andra i liknande situation och ta del av deras erfarenhet och kunskap. Det är oftast vad närståendeträffar är till för, också när det är föreläsningar.

Även samtalscirklarna som Hjärna Tillsammans erbjuder för närstående går ut på det. Men i då görs det på ett mer grundligt sätt, över längre tid och med utbildade samtalsledare.

På våra föreläsningar för närstående är också du välkommen som är personal och i arbetet möter närstående till personer med förvärvad hjärnskada. Däremot är samtalscirklarna till för närstående själva.

Hjärna Tillsammans vill utöka med fler träffar för närstående. För att de ska bli så innehållsrika och intressanta som möjligt behöver vi hjälp av närstående som vill vara lite extra delaktiga i det arbetet. Har du erfarenhet som närstående, och vill vara med i gruppen som planerar närståendeträffar? Eller känner du någon med sådan erfarenhet som kan vara intresserad? Hör då av dig till projektledare Kersti Wiberg eller fyll i kontaktformuläret längst ned på sidan.

Varje närståendeträff som är på gång kommer att presenteras här på webbplatsen.

X