Strokeföreningen finns för att stötta personer som fått en stroke och deras anhöriga. Viktiga mål är att sprida kunskap om stroke och kämpa för drabbades rättigheter, men också att ordna aktiviteter så att medlemmarna kan träffas.

Strokeföreningens värdegrund är allas lika värde och allas rätt att mötas med respekt, värdighet och förståelse.

Föreningen kämpar för att personer som drabbats av en stroke ska ha så goda levnadsvillkor som möjligt och rätt till god vård och rehabilitering genom att skapa opinion, öka kunskap och samverka med många olika aktörer. I samarbete med andra organisationer uppvaktas regionpolitiker i frågor som rör medlemmarna och föreningen är representerad i regionens olika expertgrupper angående strokevården.

Föreningen verkar också för att sprida kunskap så att alla yrkeskategorier som kommer i kontakt med strokedrabbade ska ha kunskap och kompetens om stroke och dess konsekvenser och kunna ge rätt stöd.

En viktig del av verksamhet är att umgås, utbyta erfarenheter och diskutera. Det gör vi i våra fem lokalföreningar, bland annat genom aktiviteter som fikastunder, utflykter, träffar och fester.

Länsföreningen har som uppgift att stimulera lokalföreningarnas verksamhet.

I samarbete med Strokeförbundet har medlemmarna en försäkring vid aktiviteterna och genom Strokeförbundet kan medlemmarna få juridiskt stöd vid kontakter med olika samhällsorgan.

Medlemskap sökes hos Strokeförbundet till en kostnad av 180 kr inklusive tidning. Adress: www.strokeforbundet.se. Telefon: 08 – 721 88 20.

Du behöver ingen remiss för att komma hit. Alla är välkomna!

Välkommen att höra av dig till oss!

Kontakt och mer information

Tel: 08-549 019 00
kansliet@strokesthlmlan.se

Hemsida

Adress: Sankt Göransgatan 84, 3tr, 112 38, Stockholm

Öppettider: måndag – torsdag, 10.00 -13.00