Stockholms Sjukhem erbjuder stöd, behandling och rehabilitering – hela vägen. Från neurologisk rehabilitering på sjukhusavdelning till dagvårdsrehabilitering, öppenvårdsrehabilitering med bassängträning och speciella neuroteam som kan stötta på hemmaplan.

Stiftelsen Stockholms Sjukhem driver rehabilitering i Bromma och på Kungsholmen. Här ges olika former av neurologisk rehabilitering för dig som har haft en stroke eller annan förvärvad hjärnskada.

Rehabilitering, Kungsholmen

Stockholms Sjukhem har inneliggande neurologisk rehabilitering direkt efter akutsjukvård. Remiss skrivs av läkare på akutsjukhuset. Vid behov kan man även komma till vårdavdelningen i ett senare skede för så kallad planerad inneliggande neurologisk rehabilitering.

Stockholms Sjukhem erbjuder även neurologisk dagrehabilitering. Där kan du träna med rehabteam i mottagningens träningslokaler, remiss från läkare krävs för dagrehab.

Stockholms Sjukhem har specialiserade neuroteam som erbjuder rehabilitering för den som är över 18 år och bor på Norrmalm eller Kungsholmen. Neuroteamet, som består av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och logoped, ger rehabilitering i hemmet eller hemmets närmiljö. Du kan få hjälp med individanpassad träning och rådgivning, stödjande samtal, utprovning av hjälpmedel, stöd vid bostadsanpassning, stöd till anhöriga och personliga assistenter samt stöd i samband med återgång till arbete.

Det finns också en mottagning för primärvårdsrehabilitering på Stockholms Sjukhem. Mottagningen erbjuder träning individuellt eller i grupp, rådgivning och bassängträning. Här arbetar arbetsterapeut, dietist och fysioterapeut. Remiss behövs inte, du ringer och bokar tid på telefon
08–122 831 50.

Rehabilitering, Bromma

Stockholms Sjukhem har även specialiserade neuroteam som vänder sig till boende i Bromma, Hässelby/Vällingby, Kista, Rinkeby, Spånga/Tensta och Ekerö. Neuroteamet, som består av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och logoped, ger rehabilitering i hemmet eller hemmets närmiljö. Du kan få hjälp med individanpassad träning och rådgivning, stödjande samtal, utprovning av hjälpmedel, stöd vid bostadsanpassning, stöd till anhöriga och personliga assistenter och stöd i samband med återgång till arbete.

Stockholms Sjukhem har även en mottagning för primärvårdsrehabilitering på Bromma sjukhus. Mottagningen erbjuder träning individuellt eller i grupp och rådgivning. Här arbetar arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och kiropraktor. Remiss behövs inte, du ringer och bokar tid på telefon
08–122 831 00.

På Bromma sjukhus finns även en avdelning för geriatrisk slutenvårdsrehabilitering efter stroke. Hit krävs remiss från läkare.

Besöksadress

Kungsholmen:
Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22.

Bromma:
Bromma sjukhus, Follingbogatan 32C.

Kontakt och mer information

Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Rehabcentrum Kungsholmen

Rehabcentrum Bromma

Telefon: 08 –122 800 00

Epost: info@stockholmssjukhem.se