Som medlem i Personskadeförbundet RTP-S får du få stöd kring frågor om din skada. Och genom din lokalförening kan du delta i ett stort utbud av gemensamma aktiviteter som bad, gym, museibesök, resor, och middagar.

Har du eller någon som står dig nära råkat ut för en trafik- olycksfalls- eller polioskada? Då kan ett medlemskap i Personskadeförbundet RTP vara något för dig.

När man råkar ut för en olycka förändras livet plötsligt och man ställs inför en rad nya utmaningar. Att då få möjlighet att dela erfarenheter och träffa andra i liknande situation kan ha stor betydelse. Ett medlemskap i Personskadeförbundet RTP innebär inte bara att du blir en del av vår gemenskap, utan ger också dig som vill tillfälle att engagera dig och driva frågor.

Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden organisation som bedriver påverkansarbete för att få ett tillgängligt samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad livslång rehabilitering och tillgång till assistans och rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Vi vill ha en utbildnings- och arbetsmarknad där alla medborgare får tillgång till utbildning och har möjlighet att få ett arbete.

Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorganisation. Vi strävar efter att våra medlemmar ska ses som medborgare istället för patienter, och ha samma rättigheter och samma skyldigheter som alla andra i samhället. Skillnaden är att vi kanske måste kräva lite mer av rättigheterna för att kunna uppfylla skyldigheterna. Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan.

Besöksadress

Kavallerivägen 24, Sundbyberg

Kontakt och mer information

Telefon: 08 – 545 622 60

E-post: info@rtps.se

Hemsida