Rehabilitering kan behövas vid upprepade tillfällen under flera år och kan ske på olika sätt. På Aleris Rehab Station Stockholm finns många möjligheter till upplägg och ett rikt utbud – från kurs i att köra rullstol, till inspiration genom trädgårdsarbete och att efter avslutad rehabilitering kunna fortsätta att träna på gymmet.

Aleris Rehab Station Stockholm ligger vid Fjärilshuset i Hagaparken. Här bedrivs neurologisk rehabilitering för dig som fått stroke eller andra neurologiska skador och sjukdomar. Verksamheten vänder sig både till nyinsjuknade och personer som har haft sin skada/sjukdom en längre tid.

Personalen jobbar i team. Teamen består av logoped, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, psykolog, rehabinstruktör, läkare samt sjuksköterska och undersköterska. Behandlingsprogrammen är anpassade efter patients önskemål och förutsättningar. Här erbjuds både individuell träning och gruppträning som exempelvis yoga, bassäng, balans, qigong, styrke- och konditionsträning, olika idrotter, trädgård, köksträning, kommunikation och wiispel.

Här finns inneliggande rehabilitering, då patienten bor kvar, och dagrehabilitering, då patienten tränar 2-3 dagar/vecka.

Här bedrivs också kursverksamhet, exempelvis intensiv afasiträning och rullstolsskola och det finns en särskild logopedmottagning.

För att komma till Rehab Station Stockholm krävs remiss från läkare eller i vissa fall logoped Verksamheten har avtal med Region Stockholm och följer regionens taxa för besök i öppenvård. Högkostnadskort gäller.

Besöksadress

Frösundaviks allé 4, 169 89 Solna

Rehab Station ligger i Solna, i Hagaparken, nära Fjärilshuset. Buss 57 går direkt hit från Odenplan. Om du har bil finns tillgång till parkeringsplatser.

Kontakt och mer information

Telefon: 08 – 555 44 000

E-post: info@rehabstation.se

Hemsida